#d3c8de

Hexadecimal Color Code

R:211 G:200 B:222

H:270 S:10 B:87

L*:82.07 a*:7.85 b*:-9.52

C:20% M:24% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #f2e6ff H:270 S:10 B:100 #dacfe6 H:270 S:10 B:90 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #aaa1b3 H:270 S:10 B:70 #918a99 H:270 S:10 B:60 #797380 H:270 S:10 B:50 #615c66 H:270 S:10 B:40 #49454d H:270 S:10 B:30 #302e33 H:270 S:10 B:20 #18171a H:270 S:10 B:10 #000000 H:270 S:10 B:0
彩度 #6f00de H:270 S:100 B:87 #7a16de H:270 S:90 B:87 #852cde H:270 S:80 B:87 #9043de H:270 S:70 B:87 #9b59de H:270 S:60 B:87 #a66fde H:270 S:50 B:87 #b185de H:270 S:40 B:87 #bd9bde H:270 S:30 B:87 #c8b1de H:270 S:20 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #dedede H:270 S:0 B:87
補色 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87
類似色 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8cdde H:225 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #cdc8de H:255 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #d8c8de H:285 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dec8d8 H:315 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87

#d3c8deの配色パターン