#cadbd8

Hexadecimal Color Code

R:202 G:219 B:216

H:169 S:8 B:86

L*:86.09 a*:-6.24 b*:-0.47

C:25% M:10% Y:17% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #ebfffb H:169 S:8 B:100 #d3e6e2 H:169 S:8 B:90 #bcccc9 H:169 S:8 B:80 #a4b3b0 H:169 S:8 B:70 #8d9997 H:169 S:8 B:60 #75807e H:169 S:8 B:50 #5e6665 H:169 S:8 B:40 #464d4b H:169 S:8 B:30 #2f3332 H:169 S:8 B:20 #171a19 H:169 S:8 B:10 #000000 H:169 S:8 B:0
彩度 #00dbb3 H:169 S:100 B:86 #16dbb7 H:169 S:90 B:86 #2cdbbb H:169 S:80 B:86 #42dbbf H:169 S:70 B:86 #58dbc3 H:169 S:60 B:86 #6edbc7 H:169 S:50 B:86 #84dbcb H:169 S:40 B:86 #9adbcf H:169 S:30 B:86 #afdbd3 H:169 S:20 B:86 #c5dbd7 H:169 S:10 B:86 #dbdbdb H:169 S:0 B:86
補色 #dbcad6 H:319 S:8 B:86 #dbcacd H:349 S:8 B:86 #dbcfca H:19 S:8 B:86
類似色 #cddbca H:109 S:8 B:86 #cadbcb H:124 S:8 B:86 #cadbcf H:139 S:8 B:86 #cadbd4 H:154 S:8 B:86 #cadbd8 H:169 S:8 B:86 #cadadb H:184 S:8 B:86 #cad6db H:199 S:8 B:86 #cad1db H:214 S:8 B:86 #cacddb H:229 S:8 B:86

#cadbd8の配色パターン