#d3cadb

Hexadecimal Color Code

R:211 G:202 B:219

H:272 S:8 B:86

L*:82.48 a*:6.22 b*:-7.29

C:20% M:22% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #f5ebff H:272 S:8 B:100 #ddd3e6 H:272 S:8 B:90 #c4bccc H:272 S:8 B:80 #aca4b3 H:272 S:8 B:70 #938d99 H:272 S:8 B:60 #7b7580 H:272 S:8 B:50 #625e66 H:272 S:8 B:40 #4a464d H:272 S:8 B:30 #312f33 H:272 S:8 B:20 #19171a H:272 S:8 B:10 #000000 H:272 S:8 B:0
彩度 #7500db H:272 S:100 B:86 #7f16db H:272 S:90 B:86 #892cdb H:272 S:80 B:86 #9442db H:272 S:70 B:86 #9e58db H:272 S:60 B:86 #a86edb H:272 S:50 B:86 #b284db H:272 S:40 B:86 #bd9adb H:272 S:30 B:86 #c7afdb H:272 S:20 B:86 #d1c5db H:272 S:10 B:86 #dbdbdb H:272 S:0 B:86
補色 #dbdbca H:62 S:8 B:86 #d2dbca H:92 S:8 B:86 #cadbca H:122 S:8 B:86
類似色 #cad2db H:212 S:8 B:86 #cacedb H:227 S:8 B:86 #cacadb H:242 S:8 B:86 #cfcadb H:257 S:8 B:86 #d3cadb H:272 S:8 B:86 #d7cadb H:287 S:8 B:86 #dbcadb H:302 S:8 B:86 #dbcad6 H:317 S:8 B:86 #dbcad2 H:332 S:8 B:86

#d3cadbの配色パターン