#d0cadb

Hexadecimal Color Code

R:208 G:202 B:219

H:261 S:8 B:86

L*:82.25 a*:5.22 b*:-7.67

C:21% M:22% Y:8% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #f2ebff H:261 S:8 B:100 #dad3e6 H:261 S:8 B:90 #c1bccc H:261 S:8 B:80 #a9a4b3 H:261 S:8 B:70 #918d99 H:261 S:8 B:60 #797580 H:261 S:8 B:50 #615e66 H:261 S:8 B:40 #49464d H:261 S:8 B:30 #302f33 H:261 S:8 B:20 #18171a H:261 S:8 B:10 #000000 H:261 S:8 B:0
彩度 #4d00db H:261 S:100 B:86 #5b16db H:261 S:90 B:86 #692cdb H:261 S:80 B:86 #7842db H:261 S:70 B:86 #8658db H:261 S:60 B:86 #946edb H:261 S:50 B:86 #a284db H:261 S:40 B:86 #b19adb H:261 S:30 B:86 #bfafdb H:261 S:20 B:86 #cdc5db H:261 S:10 B:86 #dbdbdb H:261 S:0 B:86
補色 #dbd9ca H:51 S:8 B:86 #d5dbca H:81 S:8 B:86 #ccdbca H:111 S:8 B:86
類似色 #cad5db H:201 S:8 B:86 #cad1db H:216 S:8 B:86 #caccdb H:231 S:8 B:86 #cccadb H:246 S:8 B:86 #d0cadb H:261 S:8 B:86 #d4cadb H:276 S:8 B:86 #d9cadb H:291 S:8 B:86 #dbcada H:306 S:8 B:86 #dbcad5 H:321 S:8 B:86

#d0cadbの配色パターン