#cad8db

Hexadecimal Color Code

R:202 G:216 B:219

H:191 S:8 B:86

L*:85.39 a*:-4.11 b*:-3.08

C:24% M:11% Y:14% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #ebfbff H:191 S:8 B:100 #d3e2e6 H:191 S:8 B:90 #bcc9cc H:191 S:8 B:80 #a4b0b3 H:191 S:8 B:70 #8d9799 H:191 S:8 B:60 #757e80 H:191 S:8 B:50 #5e6566 H:191 S:8 B:40 #464b4d H:191 S:8 B:30 #2f3233 H:191 S:8 B:20 #17191a H:191 S:8 B:10 #000000 H:191 S:8 B:0
彩度 #00b3db H:191 S:100 B:86 #16b7db H:191 S:90 B:86 #2cbbdb H:191 S:80 B:86 #42bfdb H:191 S:70 B:86 #58c3db H:191 S:60 B:86 #6ec7db H:191 S:50 B:86 #84cbdb H:191 S:40 B:86 #9acfdb H:191 S:30 B:86 #afd3db H:191 S:20 B:86 #c5d7db H:191 S:10 B:86 #dbdbdb H:191 S:0 B:86
補色 #dbcacf H:341 S:8 B:86 #dbcdca H:11 S:8 B:86 #dbd6ca H:41 S:8 B:86
類似色 #cadbcd H:131 S:8 B:86 #cadbd1 H:146 S:8 B:86 #cadbd6 H:161 S:8 B:86 #cadbda H:176 S:8 B:86 #cad8db H:191 S:8 B:86 #cad4db H:206 S:8 B:86 #cacfdb H:221 S:8 B:86 #cacbdb H:236 S:8 B:86 #cdcadb H:251 S:8 B:86

#cad8dbの配色パターン