#bcc9cc

Hexadecimal Color Code

R:188 G:201 B:204

H:191 S:8 B:80

L*:80.08 a*:-3.83 b*:-3.01

C:31% M:17% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccbcbc H:360 S:8 B:80 #ccbcbe H:350 S:8 B:80 #ccbcc1 H:340 S:8 B:80 #ccbcc4 H:330 S:8 B:80 #ccbcc7 H:320 S:8 B:80 #ccbcc9 H:310 S:8 B:80 #ccbccc H:300 S:8 B:80 #c9bccc H:290 S:8 B:80 #c7bccc H:280 S:8 B:80 #c4bccc H:270 S:8 B:80 #c1bccc H:260 S:8 B:80 #bebccc H:250 S:8 B:80 #bcbccc H:240 S:8 B:80 #bcbecc H:230 S:8 B:80 #bcc1cc H:220 S:8 B:80 #bcc4cc H:210 S:8 B:80 #bcc7cc H:200 S:8 B:80 #bcc9cc H:190 S:8 B:80 #bccccc H:180 S:8 B:80 #bcccc9 H:170 S:8 B:80 #bcccc7 H:160 S:8 B:80 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #bcccc1 H:140 S:8 B:80 #bcccbe H:130 S:8 B:80 #bcccbc H:120 S:8 B:80 #beccbc H:110 S:8 B:80 #c1ccbc H:100 S:8 B:80 #c4ccbc H:90 S:8 B:80 #c7ccbc H:80 S:8 B:80 #c9ccbc H:70 S:8 B:80 #ccccbc H:60 S:8 B:80 #ccc9bc H:50 S:8 B:80 #ccc7bc H:40 S:8 B:80 #ccc4bc H:30 S:8 B:80 #ccc1bc H:20 S:8 B:80 #ccbebc H:10 S:8 B:80 #ccbcbc H:0 S:8 B:80
明度 #ebfbff H:191 S:8 B:100 #d3e2e6 H:191 S:8 B:90 #bcc9cc H:191 S:8 B:80 #a4b0b3 H:191 S:8 B:70 #8d9799 H:191 S:8 B:60 #757e80 H:191 S:8 B:50 #5e6566 H:191 S:8 B:40 #464b4d H:191 S:8 B:30 #2f3233 H:191 S:8 B:20 #17191a H:191 S:8 B:10 #000000 H:191 S:8 B:0
彩度 #00a7cc H:191 S:100 B:80 #14aacc H:191 S:90 B:80 #29aecc H:191 S:80 B:80 #3db2cc H:191 S:70 B:80 #52b6cc H:191 S:60 B:80 #66b9cc H:191 S:50 B:80 #7abdcc H:191 S:40 B:80 #8fc1cc H:191 S:30 B:80 #a3c5cc H:191 S:20 B:80 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #cccccc H:191 S:0 B:80
補色 #ccbcc1 H:341 S:8 B:80 #ccbfbc H:11 S:8 B:80 #ccc7bc H:41 S:8 B:80
類似色 #bcccbf H:131 S:8 B:80 #bcccc3 H:146 S:8 B:80 #bcccc7 H:161 S:8 B:80 #bccccb H:176 S:8 B:80 #bcc9cc H:191 S:8 B:80 #bcc5cc H:206 S:8 B:80 #bcc1cc H:221 S:8 B:80 #bcbdcc H:236 S:8 B:80 #bfbccc H:251 S:8 B:80

#bcc9ccの配色パターン