#bcccc4

Hexadecimal Color Code

R:188 G:204 B:196

H:150 S:8 B:80

L*:80.66 a*:-6.93 b*:2.12

C:31% M:15% Y:24% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccbcbc H:360 S:8 B:80 #ccbcbe H:350 S:8 B:80 #ccbcc1 H:340 S:8 B:80 #ccbcc4 H:330 S:8 B:80 #ccbcc7 H:320 S:8 B:80 #ccbcc9 H:310 S:8 B:80 #ccbccc H:300 S:8 B:80 #c9bccc H:290 S:8 B:80 #c7bccc H:280 S:8 B:80 #c4bccc H:270 S:8 B:80 #c1bccc H:260 S:8 B:80 #bebccc H:250 S:8 B:80 #bcbccc H:240 S:8 B:80 #bcbecc H:230 S:8 B:80 #bcc1cc H:220 S:8 B:80 #bcc4cc H:210 S:8 B:80 #bcc7cc H:200 S:8 B:80 #bcc9cc H:190 S:8 B:80 #bccccc H:180 S:8 B:80 #bcccc9 H:170 S:8 B:80 #bcccc7 H:160 S:8 B:80 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #bcccc1 H:140 S:8 B:80 #bcccbe H:130 S:8 B:80 #bcccbc H:120 S:8 B:80 #beccbc H:110 S:8 B:80 #c1ccbc H:100 S:8 B:80 #c4ccbc H:90 S:8 B:80 #c7ccbc H:80 S:8 B:80 #c9ccbc H:70 S:8 B:80 #ccccbc H:60 S:8 B:80 #ccc9bc H:50 S:8 B:80 #ccc7bc H:40 S:8 B:80 #ccc4bc H:30 S:8 B:80 #ccc1bc H:20 S:8 B:80 #ccbebc H:10 S:8 B:80 #ccbcbc H:0 S:8 B:80
明度 #ebfff5 H:150 S:8 B:100 #d3e6dc H:150 S:8 B:90 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #a4b3ab H:150 S:8 B:70 #8d9993 H:150 S:8 B:60 #75807a H:150 S:8 B:50 #5e6662 H:150 S:8 B:40 #464d49 H:150 S:8 B:30 #2f3331 H:150 S:8 B:20 #171a18 H:150 S:8 B:10 #000000 H:150 S:8 B:0
彩度 #00cc66 H:150 S:100 B:80 #14cc70 H:150 S:90 B:80 #29cc7a H:150 S:80 B:80 #3dcc85 H:150 S:70 B:80 #52cc8f H:150 S:60 B:80 #66cc99 H:150 S:50 B:80 #7acca3 H:150 S:40 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #cccccc H:150 S:0 B:80
補色 #ccbccc H:300 S:8 B:80 #ccbcc4 H:330 S:8 B:80 #ccbcbc H:360 S:8 B:80
類似色 #c4ccbc H:90 S:8 B:80 #c0ccbc H:105 S:8 B:80 #bcccbc H:120 S:8 B:80 #bcccc0 H:135 S:8 B:80 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #bcccc8 H:165 S:8 B:80 #bccccc H:180 S:8 B:80 #bcc8cc H:195 S:8 B:80 #bcc4cc H:210 S:8 B:80

#bcccc4の配色パターン