#bcccc9

Hexadecimal Color Code

R:188 G:204 B:201

H:169 S:8 B:80

L*:80.79 a*:-5.98 b*:-0.36

C:31% M:15% Y:21% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ccbcbc H:360 S:8 B:80 #ccbcbe H:350 S:8 B:80 #ccbcc1 H:340 S:8 B:80 #ccbcc4 H:330 S:8 B:80 #ccbcc7 H:320 S:8 B:80 #ccbcc9 H:310 S:8 B:80 #ccbccc H:300 S:8 B:80 #c9bccc H:290 S:8 B:80 #c7bccc H:280 S:8 B:80 #c4bccc H:270 S:8 B:80 #c1bccc H:260 S:8 B:80 #bebccc H:250 S:8 B:80 #bcbccc H:240 S:8 B:80 #bcbecc H:230 S:8 B:80 #bcc1cc H:220 S:8 B:80 #bcc4cc H:210 S:8 B:80 #bcc7cc H:200 S:8 B:80 #bcc9cc H:190 S:8 B:80 #bccccc H:180 S:8 B:80 #bcccc9 H:170 S:8 B:80 #bcccc7 H:160 S:8 B:80 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #bcccc1 H:140 S:8 B:80 #bcccbe H:130 S:8 B:80 #bcccbc H:120 S:8 B:80 #beccbc H:110 S:8 B:80 #c1ccbc H:100 S:8 B:80 #c4ccbc H:90 S:8 B:80 #c7ccbc H:80 S:8 B:80 #c9ccbc H:70 S:8 B:80 #ccccbc H:60 S:8 B:80 #ccc9bc H:50 S:8 B:80 #ccc7bc H:40 S:8 B:80 #ccc4bc H:30 S:8 B:80 #ccc1bc H:20 S:8 B:80 #ccbebc H:10 S:8 B:80 #ccbcbc H:0 S:8 B:80
明度 #ebfffb H:169 S:8 B:100 #d3e6e2 H:169 S:8 B:90 #bcccc9 H:169 S:8 B:80 #a4b3b0 H:169 S:8 B:70 #8d9997 H:169 S:8 B:60 #75807e H:169 S:8 B:50 #5e6665 H:169 S:8 B:40 #464d4b H:169 S:8 B:30 #2f3332 H:169 S:8 B:20 #171a19 H:169 S:8 B:10 #000000 H:169 S:8 B:0
彩度 #00cca7 H:169 S:100 B:80 #14ccaa H:169 S:90 B:80 #29ccae H:169 S:80 B:80 #3dccb2 H:169 S:70 B:80 #52ccb6 H:169 S:60 B:80 #66ccb9 H:169 S:50 B:80 #7accbd H:169 S:40 B:80 #8fccc1 H:169 S:30 B:80 #a3ccc5 H:169 S:20 B:80 #b8ccc8 H:169 S:10 B:80 #cccccc H:169 S:0 B:80
補色 #ccbcc7 H:319 S:8 B:80 #ccbcbf H:349 S:8 B:80 #ccc1bc H:19 S:8 B:80
類似色 #bfccbc H:109 S:8 B:80 #bcccbd H:124 S:8 B:80 #bcccc1 H:139 S:8 B:80 #bcccc5 H:154 S:8 B:80 #bcccc9 H:169 S:8 B:80 #bccbcc H:184 S:8 B:80 #bcc7cc H:199 S:8 B:80 #bcc3cc H:214 S:8 B:80 #bcbfcc H:229 S:8 B:80

#bcccc9の配色パターン