#c7bccc

Hexadecimal Color Code

R:199 G:188 B:204

H:281 S:8 B:80

L*:77.56 a*:6.79 b*:-6.63

C:25% M:27% Y:12% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbcbc H:360 S:8 B:80 #ccbcbe H:350 S:8 B:80 #ccbcc1 H:340 S:8 B:80 #ccbcc4 H:330 S:8 B:80 #ccbcc7 H:320 S:8 B:80 #ccbcc9 H:310 S:8 B:80 #ccbccc H:300 S:8 B:80 #c9bccc H:290 S:8 B:80 #c7bccc H:280 S:8 B:80 #c4bccc H:270 S:8 B:80 #c1bccc H:260 S:8 B:80 #bebccc H:250 S:8 B:80 #bcbccc H:240 S:8 B:80 #bcbecc H:230 S:8 B:80 #bcc1cc H:220 S:8 B:80 #bcc4cc H:210 S:8 B:80 #bcc7cc H:200 S:8 B:80 #bcc9cc H:190 S:8 B:80 #bccccc H:180 S:8 B:80 #bcccc9 H:170 S:8 B:80 #bcccc7 H:160 S:8 B:80 #bcccc4 H:150 S:8 B:80 #bcccc1 H:140 S:8 B:80 #bcccbe H:130 S:8 B:80 #bcccbc H:120 S:8 B:80 #beccbc H:110 S:8 B:80 #c1ccbc H:100 S:8 B:80 #c4ccbc H:90 S:8 B:80 #c7ccbc H:80 S:8 B:80 #c9ccbc H:70 S:8 B:80 #ccccbc H:60 S:8 B:80 #ccc9bc H:50 S:8 B:80 #ccc7bc H:40 S:8 B:80 #ccc4bc H:30 S:8 B:80 #ccc1bc H:20 S:8 B:80 #ccbebc H:10 S:8 B:80 #ccbcbc H:0 S:8 B:80
明度 #f9ebff H:281 S:8 B:100 #e0d3e6 H:281 S:8 B:90 #c7bccc H:281 S:8 B:80 #aea4b3 H:281 S:8 B:70 #958d99 H:281 S:8 B:60 #7c7580 H:281 S:8 B:50 #635e66 H:281 S:8 B:40 #4b464d H:281 S:8 B:30 #322f33 H:281 S:8 B:20 #19171a H:281 S:8 B:10 #000000 H:281 S:8 B:0
彩度 #8b00cc H:281 S:100 B:80 #9214cc H:281 S:90 B:80 #9829cc H:281 S:80 B:80 #9f3dcc H:281 S:70 B:80 #a552cc H:281 S:60 B:80 #ac66cc H:281 S:50 B:80 #b27acc H:281 S:40 B:80 #b98fcc H:281 S:30 B:80 #bfa3cc H:281 S:20 B:80 #c6b8cc H:281 S:10 B:80 #cccccc H:281 S:0 B:80
補色 #c9ccbc H:71 S:8 B:80 #c1ccbc H:101 S:8 B:80 #bcccbf H:131 S:8 B:80
類似色 #bcc1cc H:221 S:8 B:80 #bcbdcc H:236 S:8 B:80 #bfbccc H:251 S:8 B:80 #c3bccc H:266 S:8 B:80 #c7bccc H:281 S:8 B:80 #cbbccc H:296 S:8 B:80 #ccbcc9 H:311 S:8 B:80 #ccbcc5 H:326 S:8 B:80 #ccbcc1 H:341 S:8 B:80

#c7bcccの配色パターン