#d5cadb

Hexadecimal Color Code

R:213 G:202 B:219

H:279 S:8 B:86

L*:82.64 a*:6.89 b*:-7.04

C:19% M:23% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #f8ebff H:279 S:8 B:100 #dfd3e6 H:279 S:8 B:90 #c6bccc H:279 S:8 B:80 #aea4b3 H:279 S:8 B:70 #958d99 H:279 S:8 B:60 #7c7580 H:279 S:8 B:50 #635e66 H:279 S:8 B:40 #4a464d H:279 S:8 B:30 #322f33 H:279 S:8 B:20 #19171a H:279 S:8 B:10 #000000 H:279 S:8 B:0
彩度 #8f00db H:279 S:100 B:86 #9616db H:279 S:90 B:86 #9e2cdb H:279 S:80 B:86 #a642db H:279 S:70 B:86 #ad58db H:279 S:60 B:86 #b56edb H:279 S:50 B:86 #bd84db H:279 S:40 B:86 #c49adb H:279 S:30 B:86 #ccafdb H:279 S:20 B:86 #d4c5db H:279 S:10 B:86 #dbdbdb H:279 S:0 B:86
補色 #d9dbca H:69 S:8 B:86 #d0dbca H:99 S:8 B:86 #cadbcc H:129 S:8 B:86
類似色 #cad0db H:219 S:8 B:86 #caccdb H:234 S:8 B:86 #cccadb H:249 S:8 B:86 #d1cadb H:264 S:8 B:86 #d5cadb H:279 S:8 B:86 #dacadb H:294 S:8 B:86 #dbcad9 H:309 S:8 B:86 #dbcad4 H:324 S:8 B:86 #dbcad0 H:339 S:8 B:86

#d5cadbの配色パターン