#cadbd5

Hexadecimal Color Code

R:202 G:219 B:213

H:159 S:8 B:86

L*:86.01 a*:-6.8 b*:0.99

C:25% M:9% Y:18% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #ebfff8 H:159 S:8 B:100 #d3e6df H:159 S:8 B:90 #bcccc6 H:159 S:8 B:80 #a4b3ae H:159 S:8 B:70 #8d9995 H:159 S:8 B:60 #75807c H:159 S:8 B:50 #5e6663 H:159 S:8 B:40 #464d4a H:159 S:8 B:30 #2f3332 H:159 S:8 B:20 #171a19 H:159 S:8 B:10 #000000 H:159 S:8 B:0
彩度 #00db8f H:159 S:100 B:86 #16db96 H:159 S:90 B:86 #2cdb9e H:159 S:80 B:86 #42dba6 H:159 S:70 B:86 #58dbad H:159 S:60 B:86 #6edbb5 H:159 S:50 B:86 #84dbbd H:159 S:40 B:86 #9adbc4 H:159 S:30 B:86 #afdbcc H:159 S:20 B:86 #c5dbd4 H:159 S:10 B:86 #dbdbdb H:159 S:0 B:86
補色 #dbcad9 H:309 S:8 B:86 #dbcad0 H:339 S:8 B:86 #dbccca H:9 S:8 B:86
類似色 #d0dbca H:99 S:8 B:86 #ccdbca H:114 S:8 B:86 #cadbcc H:129 S:8 B:86 #cadbd1 H:144 S:8 B:86 #cadbd5 H:159 S:8 B:86 #cadbda H:174 S:8 B:86 #cad9db H:189 S:8 B:86 #cad4db H:204 S:8 B:86 #cad0db H:219 S:8 B:86

#cadbd5の配色パターン