#cad6db

Hexadecimal Color Code

R:202 G:214 B:219

H:198 S:8 B:86

L*:84.87 a*:-3.07 b*:-3.85

C:24% M:13% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbcaca H:360 S:8 B:86 #dbcacd H:350 S:8 B:86 #dbcad0 H:340 S:8 B:86 #dbcad3 H:330 S:8 B:86 #dbcad5 H:320 S:8 B:86 #dbcad8 H:310 S:8 B:86 #dbcadb H:300 S:8 B:86 #d8cadb H:290 S:8 B:86 #d5cadb H:280 S:8 B:86 #d3cadb H:270 S:8 B:86 #d0cadb H:260 S:8 B:86 #cdcadb H:250 S:8 B:86 #cacadb H:240 S:8 B:86 #cacddb H:230 S:8 B:86 #cad0db H:220 S:8 B:86 #cad3db H:210 S:8 B:86 #cad5db H:200 S:8 B:86 #cad8db H:190 S:8 B:86 #cadbdb H:180 S:8 B:86 #cadbd8 H:170 S:8 B:86 #cadbd5 H:160 S:8 B:86 #cadbd3 H:150 S:8 B:86 #cadbd0 H:140 S:8 B:86 #cadbcd H:130 S:8 B:86 #cadbca H:120 S:8 B:86 #cddbca H:110 S:8 B:86 #d0dbca H:100 S:8 B:86 #d3dbca H:90 S:8 B:86 #d5dbca H:80 S:8 B:86 #d8dbca H:70 S:8 B:86 #dbdbca H:60 S:8 B:86 #dbd8ca H:50 S:8 B:86 #dbd5ca H:40 S:8 B:86 #dbd3ca H:30 S:8 B:86 #dbd0ca H:20 S:8 B:86 #dbcdca H:10 S:8 B:86 #dbcaca H:0 S:8 B:86
明度 #ebf9ff H:198 S:8 B:100 #d3e0e6 H:198 S:8 B:90 #bcc7cc H:198 S:8 B:80 #a4aeb3 H:198 S:8 B:70 #8d9599 H:198 S:8 B:60 #757c80 H:198 S:8 B:50 #5e6466 H:198 S:8 B:40 #464b4d H:198 S:8 B:30 #2f3233 H:198 S:8 B:20 #17191a H:198 S:8 B:10 #000000 H:198 S:8 B:0
彩度 #009adb H:198 S:100 B:86 #16a0db H:198 S:90 B:86 #2ca7db H:198 S:80 B:86 #42addb H:198 S:70 B:86 #58b4db H:198 S:60 B:86 #6ebadb H:198 S:50 B:86 #84c1db H:198 S:40 B:86 #9ac8db H:198 S:30 B:86 #afcedb H:198 S:20 B:86 #c5d5db H:198 S:10 B:86 #dbdbdb H:198 S:0 B:86
補色 #dbcacd H:348 S:8 B:86 #dbcfca H:18 S:8 B:86 #dbd8ca H:48 S:8 B:86
類似色 #cadbcf H:138 S:8 B:86 #cadbd3 H:153 S:8 B:86 #cadbd8 H:168 S:8 B:86 #cadadb H:183 S:8 B:86 #cad6db H:198 S:8 B:86 #cad2db H:213 S:8 B:86 #cacddb H:228 S:8 B:86 #cbcadb H:243 S:8 B:86 #cfcadb H:258 S:8 B:86

#cad6dbの配色パターン