#c6bacf

Hexadecimal Color Code

R:198 G:186 B:207

H:274 S:10 B:81

L*:77.05 a*:8.11 b*:-9.01

C:26% M:29% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #f4e6ff H:274 S:10 B:100 #dccfe6 H:274 S:10 B:90 #c3b8cc H:274 S:10 B:80 #aba1b3 H:274 S:10 B:70 #928a99 H:274 S:10 B:60 #7a7380 H:274 S:10 B:50 #625c66 H:274 S:10 B:40 #49454d H:274 S:10 B:30 #312e33 H:274 S:10 B:20 #18171a H:274 S:10 B:10 #000000 H:274 S:10 B:0
彩度 #7500cf H:274 S:100 B:81 #7e15cf H:274 S:90 B:81 #8729cf H:274 S:80 B:81 #903ecf H:274 S:70 B:81 #9953cf H:274 S:60 B:81 #a267cf H:274 S:50 B:81 #ab7ccf H:274 S:40 B:81 #b491cf H:274 S:30 B:81 #bda5cf H:274 S:20 B:81 #c6bacf H:274 S:10 B:81 #cfcfcf H:274 S:0 B:81
補色 #cdcfba H:64 S:10 B:81 #c3cfba H:94 S:10 B:81 #bacfbb H:124 S:10 B:81
類似色 #bac3cf H:214 S:10 B:81 #babecf H:229 S:10 B:81 #bbbacf H:244 S:10 B:81 #c0bacf H:259 S:10 B:81 #c6bacf H:274 S:10 B:81 #cbbacf H:289 S:10 B:81 #cfbacd H:304 S:10 B:81 #cfbac8 H:319 S:10 B:81 #cfbac3 H:334 S:10 B:81

#c6bacfの配色パターン