#bacfc4

Hexadecimal Color Code

R:186 G:207 B:196

H:149 S:10 B:81

L*:81.31 a*:-9.16 b*:3.06

C:32% M:13% Y:26% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #e6fff2 H:149 S:10 B:100 #cfe6da H:149 S:10 B:90 #b8ccc1 H:149 S:10 B:80 #a1b3a9 H:149 S:10 B:70 #8a9991 H:149 S:10 B:60 #738079 H:149 S:10 B:50 #5c6661 H:149 S:10 B:40 #454d49 H:149 S:10 B:30 #2e3330 H:149 S:10 B:20 #171a18 H:149 S:10 B:10 #000000 H:149 S:10 B:0
彩度 #00cf64 H:149 S:100 B:81 #15cf6f H:149 S:90 B:81 #29cf79 H:149 S:80 B:81 #3ecf84 H:149 S:70 B:81 #53cf8f H:149 S:60 B:81 #67cf99 H:149 S:50 B:81 #7ccfa4 H:149 S:40 B:81 #91cfaf H:149 S:30 B:81 #a5cfb9 H:149 S:20 B:81 #bacfc4 H:149 S:10 B:81 #cfcfcf H:149 S:0 B:81
補色 #cebacf H:299 S:10 B:81 #cfbac5 H:329 S:10 B:81 #cfbaba H:359 S:10 B:81
類似色 #c5cfba H:89 S:10 B:81 #bfcfba H:104 S:10 B:81 #bacfba H:119 S:10 B:81 #bacfbf H:134 S:10 B:81 #bacfc4 H:149 S:10 B:81 #bacfc9 H:164 S:10 B:81 #bacfce H:179 S:10 B:81 #bacacf H:194 S:10 B:81 #bac5cf H:209 S:10 B:81

#bacfc4の配色パターン