#c4bacf

Hexadecimal Color Code

R:196 G:186 B:207

H:269 S:10 B:81

L*:76.89 a*:7.43 b*:-9.27

C:27% M:28% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #f2e6ff H:269 S:10 B:100 #dacfe6 H:269 S:10 B:90 #c1b8cc H:269 S:10 B:80 #a9a1b3 H:269 S:10 B:70 #918a99 H:269 S:10 B:60 #797380 H:269 S:10 B:50 #615c66 H:269 S:10 B:40 #49454d H:269 S:10 B:30 #302e33 H:269 S:10 B:20 #18171a H:269 S:10 B:10 #000000 H:269 S:10 B:0
彩度 #6400cf H:269 S:100 B:81 #6f15cf H:269 S:90 B:81 #7929cf H:269 S:80 B:81 #843ecf H:269 S:70 B:81 #8f53cf H:269 S:60 B:81 #9967cf H:269 S:50 B:81 #a47ccf H:269 S:40 B:81 #af91cf H:269 S:30 B:81 #b9a5cf H:269 S:20 B:81 #c4bacf H:269 S:10 B:81 #cfcfcf H:269 S:0 B:81
補色 #cfceba H:59 S:10 B:81 #c5cfba H:89 S:10 B:81 #bacfba H:119 S:10 B:81
類似色 #bac5cf H:209 S:10 B:81 #babfcf H:224 S:10 B:81 #babacf H:239 S:10 B:81 #bfbacf H:254 S:10 B:81 #c4bacf H:269 S:10 B:81 #c9bacf H:284 S:10 B:81 #cebacf H:299 S:10 B:81 #cfbaca H:314 S:10 B:81 #cfbac5 H:329 S:10 B:81

#c4bacfの配色パターン