#bac8cf

Hexadecimal Color Code

R:186 G:200 B:207

H:200 S:10 B:81

L*:79.75 a*:-3.37 b*:-5.11

C:31% M:18% Y:16% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #e6f7ff H:200 S:10 B:100 #cfdee6 H:200 S:10 B:90 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #a1adb3 H:200 S:10 B:70 #8a9499 H:200 S:10 B:60 #737b80 H:200 S:10 B:50 #5c6366 H:200 S:10 B:40 #454a4d H:200 S:10 B:30 #2e3133 H:200 S:10 B:20 #17191a H:200 S:10 B:10 #000000 H:200 S:10 B:0
彩度 #008acf H:200 S:100 B:81 #1591cf H:200 S:90 B:81 #2997cf H:200 S:80 B:81 #3e9ecf H:200 S:70 B:81 #53a5cf H:200 S:60 B:81 #67accf H:200 S:50 B:81 #7cb3cf H:200 S:40 B:81 #91bacf H:200 S:30 B:81 #a5c1cf H:200 S:20 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #cfcfcf H:200 S:0 B:81
補色 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81
類似色 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfc6 H:155 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacdcf H:185 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bac3cf H:215 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bcbacf H:245 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81

#bac8cfの配色パターン