#bacfc1

Hexadecimal Color Code

R:186 G:207 B:193

H:140 S:10 B:81

L*:81.24 a*:-9.72 b*:4.55

C:32% M:13% Y:28% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #e6ffee H:140 S:10 B:100 #cfe6d6 H:140 S:10 B:90 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #a1b3a7 H:140 S:10 B:70 #8a998f H:140 S:10 B:60 #738077 H:140 S:10 B:50 #5c665f H:140 S:10 B:40 #454d47 H:140 S:10 B:30 #2e3330 H:140 S:10 B:20 #171a18 H:140 S:10 B:10 #000000 H:140 S:10 B:0
彩度 #00cf45 H:140 S:100 B:81 #15cf53 H:140 S:90 B:81 #29cf60 H:140 S:80 B:81 #3ecf6e H:140 S:70 B:81 #53cf7c H:140 S:60 B:81 #67cf8a H:140 S:50 B:81 #7ccf97 H:140 S:40 B:81 #91cfa5 H:140 S:30 B:81 #a5cfb3 H:140 S:20 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #cfcfcf H:140 S:0 B:81
補色 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81
類似色 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #c3cfba H:95 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #bacfbc H:125 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfc6 H:155 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacdcf H:185 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81

#bacfc1の配色パターン