#c8bacf

Hexadecimal Color Code

R:200 G:186 B:207

H:280 S:10 B:81

L*:77.22 a*:8.78 b*:-8.75

C:25% M:29% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #f7e6ff H:280 S:10 B:100 #decfe6 H:280 S:10 B:90 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #ada1b3 H:280 S:10 B:70 #948a99 H:280 S:10 B:60 #7b7380 H:280 S:10 B:50 #635c66 H:280 S:10 B:40 #4a454d H:280 S:10 B:30 #312e33 H:280 S:10 B:20 #19171a H:280 S:10 B:10 #000000 H:280 S:10 B:0
彩度 #8a00cf H:280 S:100 B:81 #9115cf H:280 S:90 B:81 #9729cf H:280 S:80 B:81 #9e3ecf H:280 S:70 B:81 #a553cf H:280 S:60 B:81 #ac67cf H:280 S:50 B:81 #b37ccf H:280 S:40 B:81 #ba91cf H:280 S:30 B:81 #c1a5cf H:280 S:20 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #cfcfcf H:280 S:0 B:81
補色 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81
類似色 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #babccf H:235 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #c3bacf H:265 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #cdbacf H:295 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbac6 H:325 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81

#c8bacfの配色パターン