#bacfcb

Hexadecimal Color Code

R:186 G:207 B:203

H:169 S:10 B:81

L*:81.49 a*:-7.82 b*:-0.41

C:32% M:13% Y:21% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #e6fffa H:169 S:10 B:100 #cfe6e1 H:169 S:10 B:90 #b8ccc8 H:169 S:10 B:80 #a1b3af H:169 S:10 B:70 #8a9996 H:169 S:10 B:60 #73807d H:169 S:10 B:50 #5c6664 H:169 S:10 B:40 #454d4b H:169 S:10 B:30 #2e3332 H:169 S:10 B:20 #171a19 H:169 S:10 B:10 #000000 H:169 S:10 B:0
彩度 #00cfa9 H:169 S:100 B:81 #15cfac H:169 S:90 B:81 #29cfb0 H:169 S:80 B:81 #3ecfb4 H:169 S:70 B:81 #53cfb8 H:169 S:60 B:81 #67cfbc H:169 S:50 B:81 #7ccfbf H:169 S:40 B:81 #91cfc3 H:169 S:30 B:81 #a5cfc7 H:169 S:20 B:81 #bacfcb H:169 S:10 B:81 #cfcfcf H:169 S:0 B:81
補色 #cfbac8 H:319 S:10 B:81 #cfbabe H:349 S:10 B:81 #cfc0ba H:19 S:10 B:81
類似色 #becfba H:109 S:10 B:81 #bacfbb H:124 S:10 B:81 #bacfc0 H:139 S:10 B:81 #bacfc6 H:154 S:10 B:81 #bacfcb H:169 S:10 B:81 #bacdcf H:184 S:10 B:81 #bac8cf H:199 S:10 B:81 #bac3cf H:214 S:10 B:81 #babecf H:229 S:10 B:81

#bacfcbの配色パターン