#9bcc9b

Hexadecimal Color Code

R:155 G:204 B:155

H:120 S:24 B:80

L*:77.59 a*:-25.53 b*:19.35

C:45% M:7% Y:49% K:0%

灰みの緑系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #c2ffc2 H:120 S:24 B:100 #aee6ae H:120 S:24 B:90 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #88b388 H:120 S:24 B:70 #749974 H:120 S:24 B:60 #618061 H:120 S:24 B:50 #4e664e H:120 S:24 B:40 #3a4d3a H:120 S:24 B:30 #273327 H:120 S:24 B:20 #131a13 H:120 S:24 B:10 #000000 H:120 S:24 B:0
彩度 #00cc00 H:120 S:100 B:80 #14cc14 H:120 S:90 B:80 #29cc29 H:120 S:80 B:80 #3dcc3d H:120 S:70 B:80 #52cc52 H:120 S:60 B:80 #66cc66 H:120 S:50 B:80 #7acc7a H:120 S:40 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #cccccc H:120 S:0 B:80
補色 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80
類似色 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #c0cc9b H:75 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #a7cc9b H:105 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #9bcca7 H:135 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccc0 H:165 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80

#9bcc9bの配色パターン