#9bccb4

Hexadecimal Color Code

R:155 G:204 B:180

H:151 S:24 B:80

L*:78.13 a*:-20.9 b*:6.78

C:45% M:8% Y:36% K:0%

灰みの緑系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #c2ffe1 H:151 S:24 B:100 #aee6cb H:151 S:24 B:90 #9bccb4 H:151 S:24 B:80 #88b39e H:151 S:24 B:70 #749987 H:151 S:24 B:60 #618071 H:151 S:24 B:50 #4e665a H:151 S:24 B:40 #3a4d44 H:151 S:24 B:30 #27332d H:151 S:24 B:20 #131a17 H:151 S:24 B:10 #000000 H:151 S:24 B:0
彩度 #00cc69 H:151 S:100 B:80 #14cc73 H:151 S:90 B:80 #29cc7d H:151 S:80 B:80 #3dcc87 H:151 S:70 B:80 #52cc91 H:151 S:60 B:80 #66cc9b H:151 S:50 B:80 #7acca5 H:151 S:40 B:80 #8fccae H:151 S:30 B:80 #a3ccb8 H:151 S:20 B:80 #b8ccc2 H:151 S:10 B:80 #cccccc H:151 S:0 B:80
補色 #cc9bcb H:301 S:24 B:80 #cc9bb3 H:331 S:24 B:80 #cc9c9b H:1 S:24 B:80
類似色 #b3cc9b H:91 S:24 B:80 #a6cc9b H:106 S:24 B:80 #9bcc9c H:121 S:24 B:80 #9bcca8 H:136 S:24 B:80 #9bccb4 H:151 S:24 B:80 #9bccc1 H:166 S:24 B:80 #9bcbcc H:181 S:24 B:80 #9bbfcc H:196 S:24 B:80 #9bb3cc H:211 S:24 B:80

#9bccb4の配色パターン