#b49bcc

Hexadecimal Color Code

R:180 G:155 B:204

H:271 S:24 B:80

L*:67.65 a*:18.56 b*:-21.68

C:35% M:43% Y:2% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #e1c2ff H:271 S:24 B:100 #cbaee6 H:271 S:24 B:90 #b49bcc H:271 S:24 B:80 #9e88b3 H:271 S:24 B:70 #877499 H:271 S:24 B:60 #716180 H:271 S:24 B:50 #5a4e66 H:271 S:24 B:40 #443a4d H:271 S:24 B:30 #2d2733 H:271 S:24 B:20 #17131a H:271 S:24 B:10 #000000 H:271 S:24 B:0
彩度 #6900cc H:271 S:100 B:80 #7314cc H:271 S:90 B:80 #7d29cc H:271 S:80 B:80 #873dcc H:271 S:70 B:80 #9152cc H:271 S:60 B:80 #9b66cc H:271 S:50 B:80 #a57acc H:271 S:40 B:80 #ae8fcc H:271 S:30 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2b8cc H:271 S:10 B:80 #cccccc H:271 S:0 B:80
補色 #cbcc9b H:61 S:24 B:80 #b3cc9b H:91 S:24 B:80 #9bcc9c H:121 S:24 B:80
類似色 #9bb3cc H:211 S:24 B:80 #9ba6cc H:226 S:24 B:80 #9c9bcc H:241 S:24 B:80 #a89bcc H:256 S:24 B:80 #b49bcc H:271 S:24 B:80 #c19bcc H:286 S:24 B:80 #cc9bcb H:301 S:24 B:80 #cc9bbf H:316 S:24 B:80 #cc9bb3 H:331 S:24 B:80

#b49bccの配色パターン