#9bccc0

Hexadecimal Color Code

R:155 G:204 B:192

H:165 S:24 B:80

L*:78.43 a*:-18.45 b*:0.77

C:44% M:9% Y:30% K:0%

灰みの緑系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #c2fff0 H:165 S:24 B:100 #aee6d8 H:165 S:24 B:90 #9bccc0 H:165 S:24 B:80 #88b3a8 H:165 S:24 B:70 #749990 H:165 S:24 B:60 #618078 H:165 S:24 B:50 #4e6660 H:165 S:24 B:40 #3a4d48 H:165 S:24 B:30 #273330 H:165 S:24 B:20 #131a18 H:165 S:24 B:10 #000000 H:165 S:24 B:0
彩度 #00cc99 H:165 S:100 B:80 #14cc9e H:165 S:90 B:80 #29cca3 H:165 S:80 B:80 #3dcca8 H:165 S:70 B:80 #52ccad H:165 S:60 B:80 #66ccb3 H:165 S:50 B:80 #7accb8 H:165 S:40 B:80 #8fccbd H:165 S:30 B:80 #a3ccc2 H:165 S:20 B:80 #b8ccc7 H:165 S:10 B:80 #cccccc H:165 S:0 B:80
補色 #cc9bc0 H:315 S:24 B:80 #cc9ba7 H:345 S:24 B:80 #cca79b H:15 S:24 B:80
類似色 #a7cc9b H:105 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #9bcca7 H:135 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccc0 H:165 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bc0cc H:195 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9ba7cc H:225 S:24 B:80

#9bccc0の配色パターン