#ff9ccd

Hexadecimal Color Code

R:255 G:156 B:205

H:330 S:39 B:100

L*:75.72 a*:43.2 b*:-9.29

C:1% M:53% Y:0% K:0%

淡い赤紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #e68cb9 H:330 S:39 B:90 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #b36d90 H:330 S:39 B:70 #995d7b H:330 S:39 B:60 #804e67 H:330 S:39 B:50 #663e52 H:330 S:39 B:40 #4d2f3e H:330 S:39 B:30 #331f29 H:330 S:39 B:20 #1a1015 H:330 S:39 B:10 #000000 H:330 S:39 B:0
彩度 #ff0080 H:330 S:100 B:100 #ff1a8c H:330 S:90 B:100 #ff3399 H:330 S:80 B:100 #ff4da6 H:330 S:70 B:100 #ff66b3 H:330 S:60 B:100 #ff80bf H:330 S:50 B:100 #ff99cc H:330 S:40 B:100 #ffb3d9 H:330 S:30 B:100 #ffcce6 H:330 S:20 B:100 #ffe6f2 H:330 S:10 B:100 #ffffff H:330 S:0 B:100
補色 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100
類似色 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #e69cff H:285 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ff9ce6 H:315 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cb4 H:345 S:39 B:100 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ffb49c H:15 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100

#ff9ccdの配色パターン