#e09cff

Hexadecimal Color Code

R:224 G:156 B:255

H:281 S:39 B:100

L*:74.09 a*:42.2 b*:-39.35

C:27% M:44% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ff9c9c H:360 S:39 B:100 #ff9cac H:350 S:39 B:100 #ff9cbd H:340 S:39 B:100 #ff9ccd H:330 S:39 B:100 #ff9cde H:320 S:39 B:100 #ff9cee H:310 S:39 B:100 #ff9cff H:300 S:39 B:100 #ee9cff H:290 S:39 B:100 #de9cff H:280 S:39 B:100 #cd9cff H:270 S:39 B:100 #bd9cff H:260 S:39 B:100 #ac9cff H:250 S:39 B:100 #9c9cff H:240 S:39 B:100 #9cacff H:230 S:39 B:100 #9cbdff H:220 S:39 B:100 #9ccdff H:210 S:39 B:100 #9cdeff H:200 S:39 B:100 #9ceeff H:190 S:39 B:100 #9cffff H:180 S:39 B:100 #9cffee H:170 S:39 B:100 #9cffde H:160 S:39 B:100 #9cffcd H:150 S:39 B:100 #9cffbd H:140 S:39 B:100 #9cffac H:130 S:39 B:100 #9cff9c H:120 S:39 B:100 #acff9c H:110 S:39 B:100 #bdff9c H:100 S:39 B:100 #cdff9c H:90 S:39 B:100 #deff9c H:80 S:39 B:100 #eeff9c H:70 S:39 B:100 #ffff9c H:60 S:39 B:100 #ffee9c H:50 S:39 B:100 #ffde9c H:40 S:39 B:100 #ffcd9c H:30 S:39 B:100 #ffbd9c H:20 S:39 B:100 #ffac9c H:10 S:39 B:100 #ff9c9c H:0 S:39 B:100
明度 #e09cff H:281 S:39 B:100 #c98ce6 H:281 S:39 B:90 #b37ccc H:281 S:39 B:80 #9c6db3 H:281 S:39 B:70 #865d99 H:281 S:39 B:60 #704e80 H:281 S:39 B:50 #593e66 H:281 S:39 B:40 #432f4d H:281 S:39 B:30 #2d1f33 H:281 S:39 B:20 #16101a H:281 S:39 B:10 #000000 H:281 S:39 B:0
彩度 #ae00ff H:281 S:100 B:100 #b61aff H:281 S:90 B:100 #be33ff H:281 S:80 B:100 #c64dff H:281 S:70 B:100 #cf66ff H:281 S:60 B:100 #d780ff H:281 S:50 B:100 #df99ff H:281 S:40 B:100 #e7b3ff H:281 S:30 B:100 #efccff H:281 S:20 B:100 #f7e6ff H:281 S:10 B:100 #ffffff H:281 S:0 B:100
補色 #edff9c H:71 S:39 B:100 #bbff9c H:101 S:39 B:100 #9cffae H:131 S:39 B:100
類似色 #9cbbff H:221 S:39 B:100 #9ca2ff H:236 S:39 B:100 #ae9cff H:251 S:39 B:100 #c79cff H:266 S:39 B:100 #e09cff H:281 S:39 B:100 #f89cff H:296 S:39 B:100 #ff9ced H:311 S:39 B:100 #ff9cd4 H:326 S:39 B:100 #ff9cbb H:341 S:39 B:100

#e09cffの配色パターン