#b4cccc

Hexadecimal Color Code

R:180 G:204 B:204

H:180 S:12 B:80

L*:80.31 a*:-8.03 b*:-2.72

C:34% M:14% Y:21% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #e0ffff H:180 S:12 B:100 #cae6e6 H:180 S:12 B:90 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #9db3b3 H:180 S:12 B:70 #879999 H:180 S:12 B:60 #708080 H:180 S:12 B:50 #5a6666 H:180 S:12 B:40 #434d4d H:180 S:12 B:30 #2d3333 H:180 S:12 B:20 #161a1a H:180 S:12 B:10 #000000 H:180 S:12 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80
類似色 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b4ccba H:135 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccc6 H:165 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4c6cc H:195 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4bacc H:225 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80

#b4ccccの配色パターン