#c8b4cc

Hexadecimal Color Code

R:200 G:180 B:204

H:290 S:12 B:80

L*:75.62 a*:11.46 b*:-9.49

C:25% M:33% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #fae0ff H:290 S:12 B:100 #e1cae6 H:290 S:12 B:90 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #af9db3 H:290 S:12 B:70 #968799 H:290 S:12 B:60 #7d7080 H:290 S:12 B:50 #645a66 H:290 S:12 B:40 #4b434d H:290 S:12 B:30 #322d33 H:290 S:12 B:20 #19161a H:290 S:12 B:10 #000000 H:290 S:12 B:0
彩度 #aa00cc H:290 S:100 B:80 #ad14cc H:290 S:90 B:80 #b129cc H:290 S:80 B:80 #b43dcc H:290 S:70 B:80 #b852cc H:290 S:60 B:80 #bb66cc H:290 S:50 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #cccccc H:290 S:0 B:80
補色 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80
類似色 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b6b4cc H:245 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #c2b4cc H:275 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #ccb4ca H:305 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4be H:335 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80

#c8b4ccの配色パターン