#c2b4cc

Hexadecimal Color Code

R:194 G:180 B:204

H:275 S:12 B:80

L*:75.12 a*:9.42 b*:-10.3

C:28% M:31% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #f2e0ff H:275 S:12 B:100 #dacae6 H:275 S:12 B:90 #c2b4cc H:275 S:12 B:80 #aa9db3 H:275 S:12 B:70 #918799 H:275 S:12 B:60 #797080 H:275 S:12 B:50 #615a66 H:275 S:12 B:40 #49434d H:275 S:12 B:30 #302d33 H:275 S:12 B:20 #18161a H:275 S:12 B:10 #000000 H:275 S:12 B:0
彩度 #7700cc H:275 S:100 B:80 #8014cc H:275 S:90 B:80 #8829cc H:275 S:80 B:80 #913dcc H:275 S:70 B:80 #9952cc H:275 S:60 B:80 #a266cc H:275 S:50 B:80 #aa7acc H:275 S:40 B:80 #b38fcc H:275 S:30 B:80 #bba3cc H:275 S:20 B:80 #c4b8cc H:275 S:10 B:80 #cccccc H:275 S:0 B:80
補色 #caccb4 H:65 S:12 B:80 #beccb4 H:95 S:12 B:80 #b4ccb6 H:125 S:12 B:80
類似色 #b4becc H:215 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b6b4cc H:245 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #c2b4cc H:275 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #ccb4ca H:305 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4be H:335 S:12 B:80

#c2b4ccの配色パターン