#b4c4cc

Hexadecimal Color Code

R:180 G:196 B:204

H:200 S:12 B:80

L*:78.19 a*:-3.83 b*:-5.85

C:34% M:19% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #e0f5ff H:200 S:12 B:100 #cadce6 H:200 S:12 B:90 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #9dabb3 H:200 S:12 B:70 #879399 H:200 S:12 B:60 #707a80 H:200 S:12 B:50 #5a6266 H:200 S:12 B:40 #43494d H:200 S:12 B:30 #2d3133 H:200 S:12 B:20 #16181a H:200 S:12 B:10 #000000 H:200 S:12 B:0
彩度 #0088cc H:200 S:100 B:80 #148fcc H:200 S:90 B:80 #2996cc H:200 S:80 B:80 #3d9ccc H:200 S:70 B:80 #52a3cc H:200 S:60 B:80 #66aacc H:200 S:50 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #cccccc H:200 S:0 B:80
補色 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80
類似色 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccc2 H:155 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4cacc H:185 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4becc H:215 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b6b4cc H:245 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80

#b4c4ccの配色パターン