#ccb4c8

Hexadecimal Color Code

R:204 G:180 B:200

H:310 S:12 B:80

L*:75.85 a*:12.09 b*:-6.94

C:23% M:33% Y:12% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #ffe0fa H:310 S:12 B:100 #e6cae1 H:310 S:12 B:90 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #b39daf H:310 S:12 B:70 #998796 H:310 S:12 B:60 #80707d H:310 S:12 B:50 #665a64 H:310 S:12 B:40 #4d434b H:310 S:12 B:30 #332d32 H:310 S:12 B:20 #1a1619 H:310 S:12 B:10 #000000 H:310 S:12 B:0
彩度 #cc00aa H:310 S:100 B:80 #cc14ad H:310 S:90 B:80 #cc29b1 H:310 S:80 B:80 #cc3db4 H:310 S:70 B:80 #cc52b8 H:310 S:60 B:80 #cc66bb H:310 S:50 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #cccccc H:310 S:0 B:80
補色 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80
類似色 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #beb4cc H:265 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #cab4cc H:295 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4c2 H:325 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4b6 H:355 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80

#ccb4c8の配色パターン