#a5cccc

Hexadecimal Color Code

R:165 G:204 B:204

H:180 S:19 B:80

L*:79.35 a*:-12.81 b*:-4.26

C:40% M:11% Y:22% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #cfffff H:180 S:19 B:100 #bae6e6 H:180 S:19 B:90 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #91b3b3 H:180 S:19 B:70 #7c9999 H:180 S:19 B:60 #678080 H:180 S:19 B:50 #536666 H:180 S:19 B:40 #3e4d4d H:180 S:19 B:30 #293333 H:180 S:19 B:20 #151a1a H:180 S:19 B:10 #000000 H:180 S:19 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80
類似色 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #a5ccaf H:135 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccc2 H:165 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5c2cc H:195 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5afcc H:225 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80

#a5ccccの配色パターン