#bfa5cc

Hexadecimal Color Code

R:191 G:165 B:204

H:280 S:19 B:80

L*:71.1 a*:16.63 b*:-16.35

C:30% M:40% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #efcfff H:280 S:19 B:100 #d7bae6 H:280 S:19 B:90 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #a791b3 H:280 S:19 B:70 #8f7c99 H:280 S:19 B:60 #776780 H:280 S:19 B:50 #605366 H:280 S:19 B:40 #483e4d H:280 S:19 B:30 #302933 H:280 S:19 B:20 #18151a H:280 S:19 B:10 #000000 H:280 S:19 B:0
彩度 #8800cc H:280 S:100 B:80 #8f14cc H:280 S:90 B:80 #9629cc H:280 S:80 B:80 #9c3dcc H:280 S:70 B:80 #a352cc H:280 S:60 B:80 #aa66cc H:280 S:50 B:80 #b17acc H:280 S:40 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #cccccc H:280 S:0 B:80
補色 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80
類似色 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5a8cc H:235 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #b5a5cc H:265 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #c9a5cc H:295 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5bc H:325 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80

#bfa5ccの配色パターン