#a5bfcc

Hexadecimal Color Code

R:165 G:191 B:204

H:200 S:19 B:80

L*:75.83 a*:-6.01 b*:-9.47

C:40% M:19% Y:17% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #cfefff H:200 S:19 B:100 #bad7e6 H:200 S:19 B:90 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #91a7b3 H:200 S:19 B:70 #7c8f99 H:200 S:19 B:60 #677780 H:200 S:19 B:50 #536066 H:200 S:19 B:40 #3e484d H:200 S:19 B:30 #293033 H:200 S:19 B:20 #15181a H:200 S:19 B:10 #000000 H:200 S:19 B:0
彩度 #0088cc H:200 S:100 B:80 #148fcc H:200 S:90 B:80 #2996cc H:200 S:80 B:80 #3d9ccc H:200 S:70 B:80 #52a3cc H:200 S:60 B:80 #66aacc H:200 S:50 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #cccccc H:200 S:0 B:80
補色 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80
類似色 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccbc H:155 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5c9cc H:185 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5b5cc H:215 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a8a5cc H:245 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80

#a5bfccの配色パターン