#a5c6cc

Hexadecimal Color Code

R:165 G:198 B:204

H:189 S:19 B:80

L*:77.72 a*:-9.69 b*:-6.66

C:40% M:15% Y:20% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #cff8ff H:189 S:19 B:100 #badfe6 H:189 S:19 B:90 #a5c6cc H:189 S:19 B:80 #91adb3 H:189 S:19 B:70 #7c9599 H:189 S:19 B:60 #677c80 H:189 S:19 B:50 #536366 H:189 S:19 B:40 #3e4a4d H:189 S:19 B:30 #293233 H:189 S:19 B:20 #15191a H:189 S:19 B:10 #000000 H:189 S:19 B:0
彩度 #00adcc H:189 S:100 B:80 #14b0cc H:189 S:90 B:80 #29b4cc H:189 S:80 B:80 #3db7cc H:189 S:70 B:80 #52bacc H:189 S:60 B:80 #66bdcc H:189 S:50 B:80 #7ac0cc H:189 S:40 B:80 #8fc3cc H:189 S:30 B:80 #a3c6cc H:189 S:20 B:80 #b8c9cc H:189 S:10 B:80 #cccccc H:189 S:0 B:80
補色 #cca5b3 H:339 S:19 B:80 #ccaba5 H:9 S:19 B:80 #ccbea5 H:39 S:19 B:80
類似色 #a5ccab H:129 S:19 B:80 #a5ccb5 H:144 S:19 B:80 #a5ccbe H:159 S:19 B:80 #a5ccc8 H:174 S:19 B:80 #a5c6cc H:189 S:19 B:80 #a5bccc H:204 S:19 B:80 #a5b3cc H:219 S:19 B:80 #a5a9cc H:234 S:19 B:80 #aba5cc H:249 S:19 B:80

#a5c6ccの配色パターン