#a3c6cc

Hexadecimal Color Code

R:163 G:198 B:204

H:189 S:20 B:80

L*:77.59 a*:-10.32 b*:-6.86

C:41% M:15% Y:20% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccf7ff H:189 S:20 B:100 #b8dfe6 H:189 S:20 B:90 #a3c6cc H:189 S:20 B:80 #8fadb3 H:189 S:20 B:70 #7a9499 H:189 S:20 B:60 #667c80 H:189 S:20 B:50 #526366 H:189 S:20 B:40 #3d4a4d H:189 S:20 B:30 #293133 H:189 S:20 B:20 #14191a H:189 S:20 B:10 #000000 H:189 S:20 B:0
彩度 #00adcc H:189 S:100 B:80 #14b0cc H:189 S:90 B:80 #29b4cc H:189 S:80 B:80 #3db7cc H:189 S:70 B:80 #52bacc H:189 S:60 B:80 #66bdcc H:189 S:50 B:80 #7ac0cc H:189 S:40 B:80 #8fc3cc H:189 S:30 B:80 #a3c6cc H:189 S:20 B:80 #b8c9cc H:189 S:10 B:80 #cccccc H:189 S:0 B:80
補色 #cca3b1 H:339 S:20 B:80 #cca9a3 H:9 S:20 B:80 #ccbea3 H:39 S:20 B:80
類似色 #a3cca9 H:129 S:20 B:80 #a3ccb4 H:144 S:20 B:80 #a3ccbe H:159 S:20 B:80 #a3ccc8 H:174 S:20 B:80 #a3c6cc H:189 S:20 B:80 #a3bccc H:204 S:20 B:80 #a3b1cc H:219 S:20 B:80 #a3a7cc H:234 S:20 B:80 #a9a3cc H:249 S:20 B:80

#a3c6ccの配色パターン