#b5a5cc

Hexadecimal Color Code

R:181 G:165 B:204

H:265 S:19 B:80

L*:70.24 a*:13.31 b*:-17.74

C:34% M:38% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #e3cfff H:265 S:19 B:100 #ccbae6 H:265 S:19 B:90 #b5a5cc H:265 S:19 B:80 #9f91b3 H:265 S:19 B:70 #887c99 H:265 S:19 B:60 #716780 H:265 S:19 B:50 #5b5366 H:265 S:19 B:40 #443e4d H:265 S:19 B:30 #2d2933 H:265 S:19 B:20 #17151a H:265 S:19 B:10 #000000 H:265 S:19 B:0
彩度 #5500cc H:265 S:100 B:80 #6114cc H:265 S:90 B:80 #6d29cc H:265 S:80 B:80 #793dcc H:265 S:70 B:80 #8552cc H:265 S:60 B:80 #9166cc H:265 S:50 B:80 #9c7acc H:265 S:40 B:80 #a88fcc H:265 S:30 B:80 #b4a3cc H:265 S:20 B:80 #c0b8cc H:265 S:10 B:80 #cccccc H:265 S:0 B:80
補色 #ccc9a5 H:55 S:19 B:80 #bccca5 H:85 S:19 B:80 #a8cca5 H:115 S:19 B:80
類似色 #a5bccc H:205 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5a8cc H:235 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #b5a5cc H:265 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #c9a5cc H:295 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5bc H:325 S:19 B:80

#b5a5ccの配色パターン