#edd5ea

Hexadecimal Color Code

R:237 G:213 B:234

H:308 S:10 B:93

L*:87.74 a*:11.91 b*:-7.25

C:8% M:22% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #ffe6fc H:308 S:10 B:100 #e6cfe2 H:308 S:10 B:90 #ccb8c9 H:308 S:10 B:80 #b3a1b0 H:308 S:10 B:70 #998a97 H:308 S:10 B:60 #80737e H:308 S:10 B:50 #665c65 H:308 S:10 B:40 #4d454b H:308 S:10 B:30 #332e32 H:308 S:10 B:20 #1a1719 H:308 S:10 B:10 #000000 H:308 S:10 B:0
彩度 #ed00ce H:308 S:100 B:93 #ed18d1 H:308 S:90 B:93 #ed2fd4 H:308 S:80 B:93 #ed47d7 H:308 S:70 B:93 #ed5fda H:308 S:60 B:93 #ed77dd H:308 S:50 B:93 #ed8ee1 H:308 S:40 B:93 #eda6e4 H:308 S:30 B:93 #edbee7 H:308 S:20 B:93 #edd5ea H:308 S:10 B:93 #ededed H:308 S:0 B:93
補色 #deedd5 H:98 S:10 B:93 #d5edd9 H:128 S:10 B:93 #d5ede4 H:158 S:10 B:93
類似色 #d9d5ed H:248 S:10 B:93 #dfd5ed H:263 S:10 B:93 #e4d5ed H:278 S:10 B:93 #ead5ed H:293 S:10 B:93 #edd5ea H:308 S:10 B:93 #edd5e4 H:323 S:10 B:93 #edd5de H:338 S:10 B:93 #edd5d8 H:353 S:10 B:93 #edd9d5 H:8 S:10 B:93

#edd5eaの配色パターン