#ebd3e7

Hexadecimal Color Code

R:235 G:211 B:231

H:310 S:10 B:92

L*:87 a*:11.75 b*:-6.77

C:9% M:23% Y:1% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebd3d3 H:360 S:10 B:92 #ebd3d7 H:350 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92 #ebd3df H:330 S:10 B:92 #ebd3e3 H:320 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #e7d3eb H:290 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #dbd3eb H:260 S:10 B:92 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #d3d3eb H:240 S:10 B:92 #d3d7eb H:230 S:10 B:92 #d3dbeb H:220 S:10 B:92 #d3dfeb H:210 S:10 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #d3e7eb H:190 S:10 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #d3ebe7 H:170 S:10 B:92 #d3ebe3 H:160 S:10 B:92 #d3ebdf H:150 S:10 B:92 #d3ebdb H:140 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92 #d3ebd3 H:120 S:10 B:92 #d7ebd3 H:110 S:10 B:92 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #dfebd3 H:90 S:10 B:92 #e3ebd3 H:80 S:10 B:92 #e7ebd3 H:70 S:10 B:92 #ebebd3 H:60 S:10 B:92 #ebe7d3 H:50 S:10 B:92 #ebe3d3 H:40 S:10 B:92 #ebdfd3 H:30 S:10 B:92 #ebdbd3 H:20 S:10 B:92 #ebd7d3 H:10 S:10 B:92 #ebd3d3 H:0 S:10 B:92
明度 #ffe6fb H:310 S:10 B:100 #e6cfe2 H:310 S:10 B:90 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #b3a1b0 H:310 S:10 B:70 #998a96 H:310 S:10 B:60 #80737d H:310 S:10 B:50 #665c64 H:310 S:10 B:40 #4d454b H:310 S:10 B:30 #332e32 H:310 S:10 B:20 #1a1719 H:310 S:10 B:10 #000000 H:310 S:10 B:0
彩度 #eb00c4 H:310 S:100 B:92 #eb17c7 H:310 S:90 B:92 #eb2fcb H:310 S:80 B:92 #eb46cf H:310 S:70 B:92 #eb5ed3 H:310 S:60 B:92 #eb75d7 H:310 S:50 B:92 #eb8ddb H:310 S:40 B:92 #eba4df H:310 S:30 B:92 #ebbce3 H:310 S:20 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebebeb H:310 S:0 B:92
補色 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92 #d3ebe3 H:160 S:10 B:92
類似色 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #ddd3eb H:265 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #e9d3eb H:295 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3e1 H:325 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92 #ebd3d5 H:355 S:10 B:92 #ebd7d3 H:10 S:10 B:92

#ebd3e7の配色パターン