#e3d3eb

Hexadecimal Color Code

R:227 G:211 B:235

H:280 S:10 B:92

L*:86.46 a*:9.81 b*:-9.76

C:13% M:21% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebd3d3 H:360 S:10 B:92 #ebd3d7 H:350 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92 #ebd3df H:330 S:10 B:92 #ebd3e3 H:320 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #e7d3eb H:290 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #dbd3eb H:260 S:10 B:92 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #d3d3eb H:240 S:10 B:92 #d3d7eb H:230 S:10 B:92 #d3dbeb H:220 S:10 B:92 #d3dfeb H:210 S:10 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #d3e7eb H:190 S:10 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #d3ebe7 H:170 S:10 B:92 #d3ebe3 H:160 S:10 B:92 #d3ebdf H:150 S:10 B:92 #d3ebdb H:140 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92 #d3ebd3 H:120 S:10 B:92 #d7ebd3 H:110 S:10 B:92 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #dfebd3 H:90 S:10 B:92 #e3ebd3 H:80 S:10 B:92 #e7ebd3 H:70 S:10 B:92 #ebebd3 H:60 S:10 B:92 #ebe7d3 H:50 S:10 B:92 #ebe3d3 H:40 S:10 B:92 #ebdfd3 H:30 S:10 B:92 #ebdbd3 H:20 S:10 B:92 #ebd7d3 H:10 S:10 B:92 #ebd3d3 H:0 S:10 B:92
明度 #f7e6ff H:280 S:10 B:100 #decfe6 H:280 S:10 B:90 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #ada1b3 H:280 S:10 B:70 #948a99 H:280 S:10 B:60 #7b7380 H:280 S:10 B:50 #635c66 H:280 S:10 B:40 #4a454d H:280 S:10 B:30 #312e33 H:280 S:10 B:20 #19171a H:280 S:10 B:10 #000000 H:280 S:10 B:0
彩度 #9c00eb H:280 S:100 B:92 #a417eb H:280 S:90 B:92 #ac2feb H:280 S:80 B:92 #b446eb H:280 S:70 B:92 #bc5eeb H:280 S:60 B:92 #c475eb H:280 S:50 B:92 #cb8deb H:280 S:40 B:92 #d3a4eb H:280 S:30 B:92 #dbbceb H:280 S:20 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #ebebeb H:280 S:0 B:92
補色 #e7ebd3 H:70 S:10 B:92 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92
類似色 #d3dbeb H:220 S:10 B:92 #d3d5eb H:235 S:10 B:92 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #ddd3eb H:265 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #e9d3eb H:295 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3e1 H:325 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92

#e3d3ebの配色パターン