#d3e3eb

Hexadecimal Color Code

R:211 G:227 B:235

H:200 S:10 B:92

L*:89.29 a*:-3.76 b*:-5.71

C:20% M:8% Y:8% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ebd3d3 H:360 S:10 B:92 #ebd3d7 H:350 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92 #ebd3df H:330 S:10 B:92 #ebd3e3 H:320 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #e7d3eb H:290 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #dbd3eb H:260 S:10 B:92 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #d3d3eb H:240 S:10 B:92 #d3d7eb H:230 S:10 B:92 #d3dbeb H:220 S:10 B:92 #d3dfeb H:210 S:10 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #d3e7eb H:190 S:10 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #d3ebe7 H:170 S:10 B:92 #d3ebe3 H:160 S:10 B:92 #d3ebdf H:150 S:10 B:92 #d3ebdb H:140 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92 #d3ebd3 H:120 S:10 B:92 #d7ebd3 H:110 S:10 B:92 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #dfebd3 H:90 S:10 B:92 #e3ebd3 H:80 S:10 B:92 #e7ebd3 H:70 S:10 B:92 #ebebd3 H:60 S:10 B:92 #ebe7d3 H:50 S:10 B:92 #ebe3d3 H:40 S:10 B:92 #ebdfd3 H:30 S:10 B:92 #ebdbd3 H:20 S:10 B:92 #ebd7d3 H:10 S:10 B:92 #ebd3d3 H:0 S:10 B:92
明度 #e6f7ff H:200 S:10 B:100 #cfdee6 H:200 S:10 B:90 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #a1adb3 H:200 S:10 B:70 #8a9499 H:200 S:10 B:60 #737b80 H:200 S:10 B:50 #5c6366 H:200 S:10 B:40 #454a4d H:200 S:10 B:30 #2e3133 H:200 S:10 B:20 #17191a H:200 S:10 B:10 #000000 H:200 S:10 B:0
彩度 #009ceb H:200 S:100 B:92 #17a4eb H:200 S:90 B:92 #2faceb H:200 S:80 B:92 #46b4eb H:200 S:70 B:92 #5ebceb H:200 S:60 B:92 #75c4eb H:200 S:50 B:92 #8dcbeb H:200 S:40 B:92 #a4d3eb H:200 S:30 B:92 #bcdbeb H:200 S:20 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #ebebeb H:200 S:0 B:92
補色 #ebd3d7 H:350 S:10 B:92 #ebdbd3 H:20 S:10 B:92 #ebe7d3 H:50 S:10 B:92
類似色 #d3ebdb H:140 S:10 B:92 #d3ebe1 H:155 S:10 B:92 #d3ebe7 H:170 S:10 B:92 #d3e9eb H:185 S:10 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #d3ddeb H:215 S:10 B:92 #d3d7eb H:230 S:10 B:92 #d5d3eb H:245 S:10 B:92 #dbd3eb H:260 S:10 B:92

#d3e3ebの配色パターン