#ebd3eb

Hexadecimal Color Code

R:235 G:211 B:235

H:300 S:10 B:92

L*:87.11 a*:12.47 b*:-8.72

C:9% M:23% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebd3d3 H:360 S:10 B:92 #ebd3d7 H:350 S:10 B:92 #ebd3db H:340 S:10 B:92 #ebd3df H:330 S:10 B:92 #ebd3e3 H:320 S:10 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #e7d3eb H:290 S:10 B:92 #e3d3eb H:280 S:10 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #dbd3eb H:260 S:10 B:92 #d7d3eb H:250 S:10 B:92 #d3d3eb H:240 S:10 B:92 #d3d7eb H:230 S:10 B:92 #d3dbeb H:220 S:10 B:92 #d3dfeb H:210 S:10 B:92 #d3e3eb H:200 S:10 B:92 #d3e7eb H:190 S:10 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #d3ebe7 H:170 S:10 B:92 #d3ebe3 H:160 S:10 B:92 #d3ebdf H:150 S:10 B:92 #d3ebdb H:140 S:10 B:92 #d3ebd7 H:130 S:10 B:92 #d3ebd3 H:120 S:10 B:92 #d7ebd3 H:110 S:10 B:92 #dbebd3 H:100 S:10 B:92 #dfebd3 H:90 S:10 B:92 #e3ebd3 H:80 S:10 B:92 #e7ebd3 H:70 S:10 B:92 #ebebd3 H:60 S:10 B:92 #ebe7d3 H:50 S:10 B:92 #ebe3d3 H:40 S:10 B:92 #ebdfd3 H:30 S:10 B:92 #ebdbd3 H:20 S:10 B:92 #ebd7d3 H:10 S:10 B:92 #ebd3d3 H:0 S:10 B:92
明度 #ffe6ff H:300 S:10 B:100 #e6cfe6 H:300 S:10 B:90 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #b3a1b3 H:300 S:10 B:70 #998a99 H:300 S:10 B:60 #807380 H:300 S:10 B:50 #665c66 H:300 S:10 B:40 #4d454d H:300 S:10 B:30 #332e33 H:300 S:10 B:20 #1a171a H:300 S:10 B:10 #000000 H:300 S:10 B:0
彩度 #eb00eb H:300 S:100 B:92 #eb17eb H:300 S:90 B:92 #eb2feb H:300 S:80 B:92 #eb46eb H:300 S:70 B:92 #eb5eeb H:300 S:60 B:92 #eb75eb H:300 S:50 B:92 #eb8deb H:300 S:40 B:92 #eba4eb H:300 S:30 B:92 #ebbceb H:300 S:20 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #ebebeb H:300 S:0 B:92
補色 #dfebd3 H:90 S:10 B:92 #d3ebd3 H:120 S:10 B:92 #d3ebdf H:150 S:10 B:92
類似色 #d3d3eb H:240 S:10 B:92 #d9d3eb H:255 S:10 B:92 #dfd3eb H:270 S:10 B:92 #e5d3eb H:285 S:10 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #ebd3e5 H:315 S:10 B:92 #ebd3df H:330 S:10 B:92 #ebd3d9 H:345 S:10 B:92 #ebd3d3 H:360 S:10 B:92

#ebd3ebの配色パターン