#ebbce3

Hexadecimal Color Code

R:235 G:188 B:227

H:310 S:20 B:92

L*:81.38 a*:23.23 b*:-13

C:10% M:35% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebbcbc H:360 S:20 B:92 #ebbcc4 H:350 S:20 B:92 #ebbccb H:340 S:20 B:92 #ebbcd3 H:330 S:20 B:92 #ebbcdb H:320 S:20 B:92 #ebbce3 H:310 S:20 B:92 #ebbceb H:300 S:20 B:92 #e3bceb H:290 S:20 B:92 #dbbceb H:280 S:20 B:92 #d3bceb H:270 S:20 B:92 #cbbceb H:260 S:20 B:92 #c4bceb H:250 S:20 B:92 #bcbceb H:240 S:20 B:92 #bcc4eb H:230 S:20 B:92 #bccbeb H:220 S:20 B:92 #bcd3eb H:210 S:20 B:92 #bcdbeb H:200 S:20 B:92 #bce3eb H:190 S:20 B:92 #bcebeb H:180 S:20 B:92 #bcebe3 H:170 S:20 B:92 #bcebdb H:160 S:20 B:92 #bcebd3 H:150 S:20 B:92 #bcebcb H:140 S:20 B:92 #bcebc4 H:130 S:20 B:92 #bcebbc H:120 S:20 B:92 #c4ebbc H:110 S:20 B:92 #cbebbc H:100 S:20 B:92 #d3ebbc H:90 S:20 B:92 #dbebbc H:80 S:20 B:92 #e3ebbc H:70 S:20 B:92 #ebebbc H:60 S:20 B:92 #ebe3bc H:50 S:20 B:92 #ebdbbc H:40 S:20 B:92 #ebd3bc H:30 S:20 B:92 #ebcbbc H:20 S:20 B:92 #ebc4bc H:10 S:20 B:92 #ebbcbc H:0 S:20 B:92
明度 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #e6b8de H:310 S:20 B:90 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #b38fad H:310 S:20 B:70 #997a94 H:310 S:20 B:60 #80667b H:310 S:20 B:50 #665263 H:310 S:20 B:40 #4d3d4a H:310 S:20 B:30 #332931 H:310 S:20 B:20 #1a1419 H:310 S:20 B:10 #000000 H:310 S:20 B:0
彩度 #eb00c4 H:310 S:100 B:92 #eb17c7 H:310 S:90 B:92 #eb2fcb H:310 S:80 B:92 #eb46cf H:310 S:70 B:92 #eb5ed3 H:310 S:60 B:92 #eb75d7 H:310 S:50 B:92 #eb8ddb H:310 S:40 B:92 #eba4df H:310 S:30 B:92 #ebbce3 H:310 S:20 B:92 #ebd3e7 H:310 S:10 B:92 #ebebeb H:310 S:0 B:92
補色 #cbebbc H:100 S:20 B:92 #bcebc4 H:130 S:20 B:92 #bcebdb H:160 S:20 B:92
類似色 #c4bceb H:250 S:20 B:92 #cfbceb H:265 S:20 B:92 #dbbceb H:280 S:20 B:92 #e7bceb H:295 S:20 B:92 #ebbce3 H:310 S:20 B:92 #ebbcd7 H:325 S:20 B:92 #ebbccb H:340 S:20 B:92 #ebbcc0 H:355 S:20 B:92 #ebc4bc H:10 S:20 B:92

#ebbce3の配色パターン