#eae6eb

Hexadecimal Color Code

R:234 G:230 B:235

H:288 S:2 B:92

L*:91.72 a*:2.23 b*:-1.94

C:9% M:11% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebe6e6 H:360 S:2 B:92 #ebe6e7 H:350 S:2 B:92 #ebe6e7 H:340 S:2 B:92 #ebe6e8 H:330 S:2 B:92 #ebe6e9 H:320 S:2 B:92 #ebe6ea H:310 S:2 B:92 #ebe6eb H:300 S:2 B:92 #eae6eb H:290 S:2 B:92 #e9e6eb H:280 S:2 B:92 #e8e6eb H:270 S:2 B:92 #e7e6eb H:260 S:2 B:92 #e7e6eb H:250 S:2 B:92 #e6e6eb H:240 S:2 B:92 #e6e7eb H:230 S:2 B:92 #e6e7eb H:220 S:2 B:92 #e6e8eb H:210 S:2 B:92 #e6e9eb H:200 S:2 B:92 #e6eaeb H:190 S:2 B:92 #e6ebeb H:180 S:2 B:92 #e6ebea H:170 S:2 B:92 #e6ebe9 H:160 S:2 B:92 #e6ebe8 H:150 S:2 B:92 #e6ebe7 H:140 S:2 B:92 #e6ebe7 H:130 S:2 B:92 #e6ebe6 H:120 S:2 B:92 #e7ebe6 H:110 S:2 B:92 #e7ebe6 H:100 S:2 B:92 #e8ebe6 H:90 S:2 B:92 #e9ebe6 H:80 S:2 B:92 #eaebe6 H:70 S:2 B:92 #ebebe6 H:60 S:2 B:92 #ebeae6 H:50 S:2 B:92 #ebe9e6 H:40 S:2 B:92 #ebe8e6 H:30 S:2 B:92 #ebe7e6 H:20 S:2 B:92 #ebe7e6 H:10 S:2 B:92 #ebe6e6 H:0 S:2 B:92
明度 #fefaff H:288 S:2 B:100 #e5e1e6 H:288 S:2 B:90 #cbc8cc H:288 S:2 B:80 #b2afb3 H:288 S:2 B:70 #989699 H:288 S:2 B:60 #7f7d80 H:288 S:2 B:50 #666466 H:288 S:2 B:40 #4c4b4d H:288 S:2 B:30 #333233 H:288 S:2 B:20 #19191a H:288 S:2 B:10 #000000 H:288 S:2 B:0
彩度 #bc00eb H:288 S:100 B:92 #c017eb H:288 S:90 B:92 #c52feb H:288 S:80 B:92 #ca46eb H:288 S:70 B:92 #ce5eeb H:288 S:60 B:92 #d375eb H:288 S:50 B:92 #d88deb H:288 S:40 B:92 #dda4eb H:288 S:30 B:92 #e1bceb H:288 S:20 B:92 #e6d3eb H:288 S:10 B:92 #ebebeb H:288 S:0 B:92
補色 #e9ebe6 H:78 S:2 B:92 #e7ebe6 H:108 S:2 B:92 #e6ebe7 H:138 S:2 B:92
類似色 #e6e7eb H:228 S:2 B:92 #e6e6eb H:243 S:2 B:92 #e7e6eb H:258 S:2 B:92 #e8e6eb H:273 S:2 B:92 #eae6eb H:288 S:2 B:92 #ebe6ea H:303 S:2 B:92 #ebe6e9 H:318 S:2 B:92 #ebe6e8 H:333 S:2 B:92 #ebe6e7 H:348 S:2 B:92

#eae6ebの配色パターン