#e9e6eb

Hexadecimal Color Code

R:233 G:230 B:235

H:276 S:2 B:92

L*:91.64 a*:1.9 b*:-2.06

C:9% M:11% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebe6e6 H:360 S:2 B:92 #ebe6e7 H:350 S:2 B:92 #ebe6e7 H:340 S:2 B:92 #ebe6e8 H:330 S:2 B:92 #ebe6e9 H:320 S:2 B:92 #ebe6ea H:310 S:2 B:92 #ebe6eb H:300 S:2 B:92 #eae6eb H:290 S:2 B:92 #e9e6eb H:280 S:2 B:92 #e8e6eb H:270 S:2 B:92 #e7e6eb H:260 S:2 B:92 #e7e6eb H:250 S:2 B:92 #e6e6eb H:240 S:2 B:92 #e6e7eb H:230 S:2 B:92 #e6e7eb H:220 S:2 B:92 #e6e8eb H:210 S:2 B:92 #e6e9eb H:200 S:2 B:92 #e6eaeb H:190 S:2 B:92 #e6ebeb H:180 S:2 B:92 #e6ebea H:170 S:2 B:92 #e6ebe9 H:160 S:2 B:92 #e6ebe8 H:150 S:2 B:92 #e6ebe7 H:140 S:2 B:92 #e6ebe7 H:130 S:2 B:92 #e6ebe6 H:120 S:2 B:92 #e7ebe6 H:110 S:2 B:92 #e7ebe6 H:100 S:2 B:92 #e8ebe6 H:90 S:2 B:92 #e9ebe6 H:80 S:2 B:92 #eaebe6 H:70 S:2 B:92 #ebebe6 H:60 S:2 B:92 #ebeae6 H:50 S:2 B:92 #ebe9e6 H:40 S:2 B:92 #ebe8e6 H:30 S:2 B:92 #ebe7e6 H:20 S:2 B:92 #ebe7e6 H:10 S:2 B:92 #ebe6e6 H:0 S:2 B:92
明度 #fdfaff H:276 S:2 B:100 #e4e1e6 H:276 S:2 B:90 #cac8cc H:276 S:2 B:80 #b1afb3 H:276 S:2 B:70 #989699 H:276 S:2 B:60 #7e7d80 H:276 S:2 B:50 #656466 H:276 S:2 B:40 #4c4b4d H:276 S:2 B:30 #333233 H:276 S:2 B:20 #19191a H:276 S:2 B:10 #000000 H:276 S:2 B:0
彩度 #8d00eb H:276 S:100 B:92 #9617eb H:276 S:90 B:92 #a02feb H:276 S:80 B:92 #a946eb H:276 S:70 B:92 #b25eeb H:276 S:60 B:92 #bc75eb H:276 S:50 B:92 #c58deb H:276 S:40 B:92 #cea4eb H:276 S:30 B:92 #d8bceb H:276 S:20 B:92 #e1d3eb H:276 S:10 B:92 #ebebeb H:276 S:0 B:92
補色 #eaebe6 H:66 S:2 B:92 #e8ebe6 H:96 S:2 B:92 #e6ebe6 H:126 S:2 B:92
類似色 #e6e8eb H:216 S:2 B:92 #e6e7eb H:231 S:2 B:92 #e6e6eb H:246 S:2 B:92 #e8e6eb H:261 S:2 B:92 #e9e6eb H:276 S:2 B:92 #eae6eb H:291 S:2 B:92 #ebe6ea H:306 S:2 B:92 #ebe6e9 H:321 S:2 B:92 #ebe6e8 H:336 S:2 B:92

#e9e6ebの配色パターン