#e6ebeb

Hexadecimal Color Code

R:230 G:235 B:235

H:180 S:2 B:92

L*:92.67 a*:-1.66 b*:-0.57

C:11% M:7% Y:8% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ebe6e6 H:360 S:2 B:92 #ebe6e7 H:350 S:2 B:92 #ebe6e7 H:340 S:2 B:92 #ebe6e8 H:330 S:2 B:92 #ebe6e9 H:320 S:2 B:92 #ebe6ea H:310 S:2 B:92 #ebe6eb H:300 S:2 B:92 #eae6eb H:290 S:2 B:92 #e9e6eb H:280 S:2 B:92 #e8e6eb H:270 S:2 B:92 #e7e6eb H:260 S:2 B:92 #e7e6eb H:250 S:2 B:92 #e6e6eb H:240 S:2 B:92 #e6e7eb H:230 S:2 B:92 #e6e7eb H:220 S:2 B:92 #e6e8eb H:210 S:2 B:92 #e6e9eb H:200 S:2 B:92 #e6eaeb H:190 S:2 B:92 #e6ebeb H:180 S:2 B:92 #e6ebea H:170 S:2 B:92 #e6ebe9 H:160 S:2 B:92 #e6ebe8 H:150 S:2 B:92 #e6ebe7 H:140 S:2 B:92 #e6ebe7 H:130 S:2 B:92 #e6ebe6 H:120 S:2 B:92 #e7ebe6 H:110 S:2 B:92 #e7ebe6 H:100 S:2 B:92 #e8ebe6 H:90 S:2 B:92 #e9ebe6 H:80 S:2 B:92 #eaebe6 H:70 S:2 B:92 #ebebe6 H:60 S:2 B:92 #ebeae6 H:50 S:2 B:92 #ebe9e6 H:40 S:2 B:92 #ebe8e6 H:30 S:2 B:92 #ebe7e6 H:20 S:2 B:92 #ebe7e6 H:10 S:2 B:92 #ebe6e6 H:0 S:2 B:92
明度 #faffff H:180 S:2 B:100 #e1e6e6 H:180 S:2 B:90 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #afb3b3 H:180 S:2 B:70 #969999 H:180 S:2 B:60 #7d8080 H:180 S:2 B:50 #646666 H:180 S:2 B:40 #4b4d4d H:180 S:2 B:30 #323333 H:180 S:2 B:20 #191a1a H:180 S:2 B:10 #000000 H:180 S:2 B:0
彩度 #00ebeb H:180 S:100 B:92 #17ebeb H:180 S:90 B:92 #2febeb H:180 S:80 B:92 #46ebeb H:180 S:70 B:92 #5eebeb H:180 S:60 B:92 #75ebeb H:180 S:50 B:92 #8debeb H:180 S:40 B:92 #a4ebeb H:180 S:30 B:92 #bcebeb H:180 S:20 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #ebebeb H:180 S:0 B:92
補色 #ebe6e8 H:330 S:2 B:92 #ebe6e6 H:360 S:2 B:92 #ebe8e6 H:30 S:2 B:92
類似色 #e6ebe6 H:120 S:2 B:92 #e6ebe7 H:135 S:2 B:92 #e6ebe8 H:150 S:2 B:92 #e6ebe9 H:165 S:2 B:92 #e6ebeb H:180 S:2 B:92 #e6e9eb H:195 S:2 B:92 #e6e8eb H:210 S:2 B:92 #e6e7eb H:225 S:2 B:92 #e6e6eb H:240 S:2 B:92

#e6ebebの配色パターン