#5eebeb

Hexadecimal Color Code

R:94 G:235 B:235

H:180 S:60 B:92

L*:85.9 a*:-37.45 b*:-11.34

C:53% M:0% Y:21% K:0%

柔らかい青緑系の色

色相 #eb5e5e H:360 S:60 B:92 #eb5e75 H:350 S:60 B:92 #eb5e8d H:340 S:60 B:92 #eb5ea4 H:330 S:60 B:92 #eb5ebc H:320 S:60 B:92 #eb5ed3 H:310 S:60 B:92 #eb5eeb H:300 S:60 B:92 #d35eeb H:290 S:60 B:92 #bc5eeb H:280 S:60 B:92 #a45eeb H:270 S:60 B:92 #8d5eeb H:260 S:60 B:92 #755eeb H:250 S:60 B:92 #5e5eeb H:240 S:60 B:92 #5e75eb H:230 S:60 B:92 #5e8deb H:220 S:60 B:92 #5ea4eb H:210 S:60 B:92 #5ebceb H:200 S:60 B:92 #5ed3eb H:190 S:60 B:92 #5eebeb H:180 S:60 B:92 #5eebd3 H:170 S:60 B:92 #5eebbc H:160 S:60 B:92 #5eeba4 H:150 S:60 B:92 #5eeb8d H:140 S:60 B:92 #5eeb75 H:130 S:60 B:92 #5eeb5e H:120 S:60 B:92 #75eb5e H:110 S:60 B:92 #8deb5e H:100 S:60 B:92 #a4eb5e H:90 S:60 B:92 #bceb5e H:80 S:60 B:92 #d3eb5e H:70 S:60 B:92 #ebeb5e H:60 S:60 B:92 #ebd35e H:50 S:60 B:92 #ebbc5e H:40 S:60 B:92 #eba45e H:30 S:60 B:92 #eb8d5e H:20 S:60 B:92 #eb755e H:10 S:60 B:92 #eb5e5e H:0 S:60 B:92
明度 #66ffff H:180 S:60 B:100 #5ce6e6 H:180 S:60 B:90 #52cccc H:180 S:60 B:80 #47b3b3 H:180 S:60 B:70 #3d9999 H:180 S:60 B:60 #338080 H:180 S:60 B:50 #296666 H:180 S:60 B:40 #1f4d4d H:180 S:60 B:30 #143333 H:180 S:60 B:20 #0a1a1a H:180 S:60 B:10 #000000 H:180 S:60 B:0
彩度 #00ebeb H:180 S:100 B:92 #17ebeb H:180 S:90 B:92 #2febeb H:180 S:80 B:92 #46ebeb H:180 S:70 B:92 #5eebeb H:180 S:60 B:92 #75ebeb H:180 S:50 B:92 #8debeb H:180 S:40 B:92 #a4ebeb H:180 S:30 B:92 #bcebeb H:180 S:20 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #ebebeb H:180 S:0 B:92
補色 #eb5ea4 H:330 S:60 B:92 #eb5e5e H:360 S:60 B:92 #eba45e H:30 S:60 B:92
類似色 #5eeb5e H:120 S:60 B:92 #5eeb81 H:135 S:60 B:92 #5eeba4 H:150 S:60 B:92 #5eebc7 H:165 S:60 B:92 #5eebeb H:180 S:60 B:92 #5ec7eb H:195 S:60 B:92 #5ea4eb H:210 S:60 B:92 #5e81eb H:225 S:60 B:92 #5e5eeb H:240 S:60 B:92

#5eebebの配色パターン