#cbc8cc

Hexadecimal Color Code

R:203 G:200 B:204

H:285 S:2 B:80

L*:80.94 a*:1.76 b*:-1.62

C:23% M:21% Y:17% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc8c8 H:360 S:2 B:80 #ccc8c9 H:350 S:2 B:80 #ccc8c9 H:340 S:2 B:80 #ccc8ca H:330 S:2 B:80 #ccc8cb H:320 S:2 B:80 #ccc8cb H:310 S:2 B:80 #ccc8cc H:300 S:2 B:80 #cbc8cc H:290 S:2 B:80 #cbc8cc H:280 S:2 B:80 #cac8cc H:270 S:2 B:80 #c9c8cc H:260 S:2 B:80 #c9c8cc H:250 S:2 B:80 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #c8c9cc H:230 S:2 B:80 #c8c9cc H:220 S:2 B:80 #c8cacc H:210 S:2 B:80 #c8cbcc H:200 S:2 B:80 #c8cbcc H:190 S:2 B:80 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #c8cccb H:170 S:2 B:80 #c8cccb H:160 S:2 B:80 #c8ccca H:150 S:2 B:80 #c8ccc9 H:140 S:2 B:80 #c8ccc9 H:130 S:2 B:80 #c8ccc8 H:120 S:2 B:80 #c9ccc8 H:110 S:2 B:80 #c9ccc8 H:100 S:2 B:80 #caccc8 H:90 S:2 B:80 #cbccc8 H:80 S:2 B:80 #cbccc8 H:70 S:2 B:80 #ccccc8 H:60 S:2 B:80 #cccbc8 H:50 S:2 B:80 #cccbc8 H:40 S:2 B:80 #cccac8 H:30 S:2 B:80 #ccc9c8 H:20 S:2 B:80 #ccc9c8 H:10 S:2 B:80 #ccc8c8 H:0 S:2 B:80
明度 #fefaff H:285 S:2 B:100 #e4e1e6 H:285 S:2 B:90 #cbc8cc H:285 S:2 B:80 #b2afb3 H:285 S:2 B:70 #989699 H:285 S:2 B:60 #7f7d80 H:285 S:2 B:50 #656466 H:285 S:2 B:40 #4c4b4d H:285 S:2 B:30 #333233 H:285 S:2 B:20 #19191a H:285 S:2 B:10 #000000 H:285 S:2 B:0
彩度 #9900cc H:285 S:100 B:80 #9e14cc H:285 S:90 B:80 #a329cc H:285 S:80 B:80 #a83dcc H:285 S:70 B:80 #ad52cc H:285 S:60 B:80 #b366cc H:285 S:50 B:80 #b87acc H:285 S:40 B:80 #bd8fcc H:285 S:30 B:80 #c2a3cc H:285 S:20 B:80 #c7b8cc H:285 S:10 B:80 #cccccc H:285 S:0 B:80
補色 #cbccc8 H:75 S:2 B:80 #c9ccc8 H:105 S:2 B:80 #c8ccc9 H:135 S:2 B:80
類似色 #c8c9cc H:225 S:2 B:80 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #c9c8cc H:255 S:2 B:80 #cac8cc H:270 S:2 B:80 #cbc8cc H:285 S:2 B:80 #ccc8cc H:300 S:2 B:80 #ccc8cb H:315 S:2 B:80 #ccc8ca H:330 S:2 B:80 #ccc8c9 H:345 S:2 B:80

#cbc8ccの配色パターン