#c8cccb

Hexadecimal Color Code

R:200 G:204 B:203

H:165 S:2 B:80

L*:81.71 a*:-1.54 b*:0.02

C:25% M:18% Y:18% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccc8c8 H:360 S:2 B:80 #ccc8c9 H:350 S:2 B:80 #ccc8c9 H:340 S:2 B:80 #ccc8ca H:330 S:2 B:80 #ccc8cb H:320 S:2 B:80 #ccc8cb H:310 S:2 B:80 #ccc8cc H:300 S:2 B:80 #cbc8cc H:290 S:2 B:80 #cbc8cc H:280 S:2 B:80 #cac8cc H:270 S:2 B:80 #c9c8cc H:260 S:2 B:80 #c9c8cc H:250 S:2 B:80 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #c8c9cc H:230 S:2 B:80 #c8c9cc H:220 S:2 B:80 #c8cacc H:210 S:2 B:80 #c8cbcc H:200 S:2 B:80 #c8cbcc H:190 S:2 B:80 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #c8cccb H:170 S:2 B:80 #c8cccb H:160 S:2 B:80 #c8ccca H:150 S:2 B:80 #c8ccc9 H:140 S:2 B:80 #c8ccc9 H:130 S:2 B:80 #c8ccc8 H:120 S:2 B:80 #c9ccc8 H:110 S:2 B:80 #c9ccc8 H:100 S:2 B:80 #caccc8 H:90 S:2 B:80 #cbccc8 H:80 S:2 B:80 #cbccc8 H:70 S:2 B:80 #ccccc8 H:60 S:2 B:80 #cccbc8 H:50 S:2 B:80 #cccbc8 H:40 S:2 B:80 #cccac8 H:30 S:2 B:80 #ccc9c8 H:20 S:2 B:80 #ccc9c8 H:10 S:2 B:80 #ccc8c8 H:0 S:2 B:80
明度 #fafffe H:165 S:2 B:100 #e1e6e4 H:165 S:2 B:90 #c8cccb H:165 S:2 B:80 #afb3b2 H:165 S:2 B:70 #969998 H:165 S:2 B:60 #7d807f H:165 S:2 B:50 #646665 H:165 S:2 B:40 #4b4d4c H:165 S:2 B:30 #323333 H:165 S:2 B:20 #191a19 H:165 S:2 B:10 #000000 H:165 S:2 B:0
彩度 #00cc99 H:165 S:100 B:80 #14cc9e H:165 S:90 B:80 #29cca3 H:165 S:80 B:80 #3dcca8 H:165 S:70 B:80 #52ccad H:165 S:60 B:80 #66ccb3 H:165 S:50 B:80 #7accb8 H:165 S:40 B:80 #8fccbd H:165 S:30 B:80 #a3ccc2 H:165 S:20 B:80 #b8ccc7 H:165 S:10 B:80 #cccccc H:165 S:0 B:80
補色 #ccc8cb H:315 S:2 B:80 #ccc8c9 H:345 S:2 B:80 #ccc9c8 H:15 S:2 B:80
類似色 #c9ccc8 H:105 S:2 B:80 #c8ccc8 H:120 S:2 B:80 #c8ccc9 H:135 S:2 B:80 #c8ccca H:150 S:2 B:80 #c8cccb H:165 S:2 B:80 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #c8cbcc H:195 S:2 B:80 #c8cacc H:210 S:2 B:80 #c8c9cc H:225 S:2 B:80

#c8cccbの配色パターン