#c8cbcc

Hexadecimal Color Code

R:200 G:203 B:204

H:195 S:2 B:80

L*:81.48 a*:-0.83 b*:-0.85

C:25% M:18% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccc8c8 H:360 S:2 B:80 #ccc8c9 H:350 S:2 B:80 #ccc8c9 H:340 S:2 B:80 #ccc8ca H:330 S:2 B:80 #ccc8cb H:320 S:2 B:80 #ccc8cb H:310 S:2 B:80 #ccc8cc H:300 S:2 B:80 #cbc8cc H:290 S:2 B:80 #cbc8cc H:280 S:2 B:80 #cac8cc H:270 S:2 B:80 #c9c8cc H:260 S:2 B:80 #c9c8cc H:250 S:2 B:80 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #c8c9cc H:230 S:2 B:80 #c8c9cc H:220 S:2 B:80 #c8cacc H:210 S:2 B:80 #c8cbcc H:200 S:2 B:80 #c8cbcc H:190 S:2 B:80 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #c8cccb H:170 S:2 B:80 #c8cccb H:160 S:2 B:80 #c8ccca H:150 S:2 B:80 #c8ccc9 H:140 S:2 B:80 #c8ccc9 H:130 S:2 B:80 #c8ccc8 H:120 S:2 B:80 #c9ccc8 H:110 S:2 B:80 #c9ccc8 H:100 S:2 B:80 #caccc8 H:90 S:2 B:80 #cbccc8 H:80 S:2 B:80 #cbccc8 H:70 S:2 B:80 #ccccc8 H:60 S:2 B:80 #cccbc8 H:50 S:2 B:80 #cccbc8 H:40 S:2 B:80 #cccac8 H:30 S:2 B:80 #ccc9c8 H:20 S:2 B:80 #ccc9c8 H:10 S:2 B:80 #ccc8c8 H:0 S:2 B:80
明度 #fafeff H:195 S:2 B:100 #e1e4e6 H:195 S:2 B:90 #c8cbcc H:195 S:2 B:80 #afb2b3 H:195 S:2 B:70 #969899 H:195 S:2 B:60 #7d7f80 H:195 S:2 B:50 #646566 H:195 S:2 B:40 #4b4c4d H:195 S:2 B:30 #323333 H:195 S:2 B:20 #19191a H:195 S:2 B:10 #000000 H:195 S:2 B:0
彩度 #0099cc H:195 S:100 B:80 #149ecc H:195 S:90 B:80 #29a3cc H:195 S:80 B:80 #3da8cc H:195 S:70 B:80 #52adcc H:195 S:60 B:80 #66b3cc H:195 S:50 B:80 #7ab8cc H:195 S:40 B:80 #8fbdcc H:195 S:30 B:80 #a3c2cc H:195 S:20 B:80 #b8c7cc H:195 S:10 B:80 #cccccc H:195 S:0 B:80
補色 #ccc8c9 H:345 S:2 B:80 #ccc9c8 H:15 S:2 B:80 #cccbc8 H:45 S:2 B:80
類似色 #c8ccc9 H:135 S:2 B:80 #c8ccca H:150 S:2 B:80 #c8cccb H:165 S:2 B:80 #c8cccc H:180 S:2 B:80 #c8cbcc H:195 S:2 B:80 #c8cacc H:210 S:2 B:80 #c8c9cc H:225 S:2 B:80 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #c9c8cc H:255 S:2 B:80

#c8cbccの配色パターン