#8fbdcc

Hexadecimal Color Code

R:143 G:189 B:204

H:195 S:30 B:80

L*:73.92 a*:-11.61 b*:-12.46

C:48% M:17% Y:19% K:0%

灰みの青系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #b3ecff H:195 S:30 B:100 #a1d4e6 H:195 S:30 B:90 #8fbdcc H:195 S:30 B:80 #7da5b3 H:195 S:30 B:70 #6b8e99 H:195 S:30 B:60 #597680 H:195 S:30 B:50 #475e66 H:195 S:30 B:40 #36474d H:195 S:30 B:30 #242f33 H:195 S:30 B:20 #12181a H:195 S:30 B:10 #000000 H:195 S:30 B:0
彩度 #0099cc H:195 S:100 B:80 #149ecc H:195 S:90 B:80 #29a3cc H:195 S:80 B:80 #3da8cc H:195 S:70 B:80 #52adcc H:195 S:60 B:80 #66b3cc H:195 S:50 B:80 #7ab8cc H:195 S:40 B:80 #8fbdcc H:195 S:30 B:80 #a3c2cc H:195 S:20 B:80 #b8c7cc H:195 S:10 B:80 #cccccc H:195 S:0 B:80
補色 #cc8f9e H:345 S:30 B:80 #cc9e8f H:15 S:30 B:80 #ccbd8f H:45 S:30 B:80
類似色 #8fcc9e H:135 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fccbd H:165 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fbdcc H:195 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8f9ecc H:225 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #9e8fcc H:255 S:30 B:80

#8fbdccの配色パターン